Työ & Toimeentulo 5 min

8 kysymystä työttömyysturvan aktiivimallista

Työttömiä koskeva niin sanottu aktiivimalli tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Sen tavoitteena on lyhentää työttömyyden kestoa. Vuodesta 2019 lähtien aktiivisuutta voi kerryttää myös opiskelemalla tai osallistumalla uusien toimijoiden järjestämään toimintaan.

Kuuntele artikkeli
teksti Jukka Nortio ja Jenni Juntunen kuva iStock 28.3.2019

Työtön ilmoittaa palkkatyöstä, yrittäjätoiminnasta tai osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun Kelalle ja työttömyyskassalle kuten ennenkin.

Eduskunta sääti joulun 2017 alla runsasta keskustelua synnyttäneen työttömyysturvan aktiivimallin. Se kannustaa työttömyysetuuden saajia työskentelyyn, yrittäjyyteen tai työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin tai vuodesta 2019 lähtien sivutoimiseen tai lyhytkestoiseen opiskeluun. Työtön saa täyden työttömyysetuuden, jos hän täyttää tietyt aktiivisuuden edellytykset tarkastelujakson aikana. Muussa tapauksessa työttömyysetuudesta vähennetään 4,65 prosenttia seuraavan tarkastelujakson ajaksi.

1. Mitä aktiivimalli tarkoittaa työttömän arjessa?

Saadakseen työttömyysetuutensa täysimääräisenä, työttömän pitää olla itse aktiivinen: hankkia työpaikka, aloittaa yrittäjätoiminta tai hakeutua työllistymistoimiin tai opiskella sivutoimisesti tai lyhytkestoisesti. Työttömyysturva on ennenkin ollut vastikkeellista eli saadakseen työttömyysetuutta on pitänyt ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi ja on pitänyt olla valmis ottamaan vastaan TE-toimiston tarjoamaa kokoaikatyötä. Aktiivimallin myötä vastikkeellisuus syvenee.

2. Mikä on tarkastelujakson pituus ja milloin etuus palautuu ennalleen, jos tekee töitä tai osallistuu aktivointitoimiin?

Tarkastelujakson pituus on 65 maksupäivää, ja maksupäiviä on viisi viikossa. Tarkastelujakso on sidottu etuuden saamiseen. Etuuden saaja voi katkaista työnhakunsa, jolloin etuuden saanti ja myös tarkastelujakso katkeavat siksi ajaksi.

Tarkastelujaksot ovat alkaneet kertyä etuuksien saajille 1.1.2018 alkaen. Etuus alenee tarkastelujakson ajaksi 4,65 prosenttia, jos edunsaaja ei ole edellisenä jaksona ollut aktiivinen. Etuus palautuu vastaavasti, kun edunsaaja on ollut aktiivinen edellisen tarkastelujakson aikana.

3. Paljonko pitää työskennellä, opiskella tai osallistua työllistymistoimiin, jotta työttömyysetuus ei vähene?

Tarkastelujakson aikana pitää tehdä 18 tuntia palkkatöitä. Työpäivien määrää ei ole määrätty. Vaihtoehtoisesti etuuden saajan pitää osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin tai opiskella sivutoimisesti tai lyhytkestoisesti viiden päivän ajan. Yritystoiminnassata riittävä aktiivisuus osoitetaan sillä, että on ansainnut yrittäjätoiminnasta tuloa vähintään 245,64 euroa.

4. Mikä lasketaan työllistymistoimeksi?

Ensiksi on TE-toimiston työllistymistä edistävät palvelut. Toiseksi on työvoimaviranomaisten järjestämä tai hyväksymä muu palvelu ja toiminta. Kolmanneksi on rekrytointia tukeva toiminta, jossa työvoimaviranomainen ei välttämättä ole aktiivisesti mukana. Rekrytointia tukevaa toimintaa ovat vuoden 2018 loppuun saakka voimassa ollut rekrytointikokeilu ja rekrytointikoulutus. Päätöksen näiden kelpoisuudesta aktivointitoimeksi tekee työvoimaetuuden maksaja eli Kela tai työttömyyskassa. Lue lisää Kelan sivuilta.

Neljänneksi 1.4.2019 aktiivimallin piiriin tulee uusia toimijoita, joiden järjestämä toiminta hyväksytään aktiivisuudeksi. Tällaisia toimijoita ovat kunnat ja kuntayhtymät, Työttömien keskusjärjestö ja sen jäsenyhdistykset. Myös ammattiliitot, ammattijärjestöt tai niiden perustama säätiö tai yhdistys voi järjestää toimintaa, joka täyttää aktiivisuusehdon. Irtisanomistilanteissa työnantaja voi järjestää muutosturvakoulutusta, joka kerryttää työttömän aktiivisuutta.

Jotta uusien toimijoiden järjestämä toiminta hyväksytään aktiivisuudeksi, täytyy osallistujan 65 päivän tarkastelujakson alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen.

5. Miten työtön osoittaa aktiivisuutensa?

Ilmoitukset palkkatyöstä, yrittäjätoiminnasta tai osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun ilmoitetaan Kelalle ja työttömyyskassalle neljän viikon tai kuukauden maksujaksoina. 16.3.2019 alkaen palkkakuitteja ei ole enää tarvinnut toimittaa Kelaan, sillä Kela saa ajantasaiset tiedot tulorekisteristä. Yrittäjätoiminta todennetaan esimerkiksi verotustiedoilla.

Sivutoimisesta tai lyhytkestoisesta opiskelusta tulee ilmoittaa TE-toimistoon ja mielellään myös Kelaan. TE-toimistoilta tulee tieto Kelalle, jos työtön on osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin tai opiskellut.

Muista työvoimaviranomaisen järjestämistä työllistymisedellytyksiä parantavaista palveluista työtön ilmoittaa Kelalle itse. Lisäksi on mahdollisuus osallistua rekrytointia tukevaan toimintaan. Se voi olla esimerkiksi TE-toimiston ja työnantajan yhteistyönä järjestämää rekrytointikoulutusta, jonka jälkeen päätetään palkkaamisesta. Myös tästä rekrytointia tukevasta toiminnasta työtön ilmoittaa itse Kelalle.

Jos työtön osallistuu toimintaan, jota järjestää 1.4.2019 aktiivimallin piiriin tuleva uusi toimija, kuten ammattiliitto, kunta, järjestö tai yhdistys, hän saa järjestäjältä todistuksen, jolla osoittaa Kelalle osallistuneensa aktiivisuutta kerryttävään toimintaan.

6. Miksi aktiivimalli otettiin käyttöön?

Suomessa on paljon avoimia työpaikkoja ja samalla työttömiä eli meillä on kohtaanto-ongelma. Hallituksen tavoitteena on, että  mallilla pyritään aktivoimaan työttömiä hakeutumaan avoimiin työpaikkoihin. Samalla estetään työttömyysjaksojen pitkittymiset sillä, että lyhyetkin työsuhteet ja osa-aikatyö kannattaa ottaa vastaan.

7. Keitä aktiivimalli koskee ja keitä ei?

Malli koskee lähtökohtaisesti kaikkia työttömyysetuuden saajia. Poikkeuksena ovat he, jotka saavat jotain etuutta työkyvyttömyyden tai vamman perusteella. Työkyvyttömyyseläkettä saavat tai sitä hakevat eivät ole mallin piirissä. Myös omais- ja perhehoitajat sekä lyhytaikaisesti lomautetut eivät kuulu mallin piiriin.

8. Millaisia muutoksia aktiivimalliin on tullut vuonna 2019?

31.12.2018 lähtien aktiivisuutta on voinut kerryttää sivutoimisella tai lyhytkestoisella, enintään kuusi kuukautta kestävällä opiskelulla. Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella on mahdollista 25 vuotta täyttäneille työnhakijoille, jos se antaa ammatillisia valmiuksia tai tukee yritystoimintaa. Opiskelusta sovitaan aina etukäteen TE-toimiston kanssa.

Lisäksi 1.4.2019 aktiivimallin piiriin tuli uusia toimijoita, joiden järjestämä toiminta hyväksytään aktiivisuudeksi.

Infograafi havainnollistaa, miten aktiivimalli toimii. Klikkaa kuvaa avataksesi sen suurempana uuteen välilehteen.

Artikkelia varten on haastateltu juristi Eeva Vartiota ja juristi Antti Ristimäkeä Kelasta. Artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran 16.1.2018. Artikkelia on päivitetty 28.3.2019 siten, että artikkeliin on lisätty tietoa vuonna 2019 voimaan tulevista uusista tavoista täyttää aktiivisuusehto.

Kysy Kelasta – asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi

Viimeisimmät tästä aiheesta

Asumistuki työttömyysaikana • Re: Pienempi kalliimpi kuin isompi mut isompaan puolet vähemmän asumistukea
Työttömyysturva ja tulot • Re: Tukien saajan tulot
Asumistuki työttömyysaikana • Re: päätöksen muuttaminen/poisto
Kysy Kelasta