Tips 1 min

Visste du, att du kan sköta de flesta FPA-ärenden per telefon?

FPA:s telefontjänst är ett behändigt sätt att sköta sina ärenden oberoende av plats. De flesta ärenden kan man sköta muntligt och man kan också boka tid till telefonservicen.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 3.3.2019

Så här sköter du FPA-ärenden per telefon

  1. Kolla på webben vilken telefonnummer du ska ringa. Välj nummer enligt den livssituation eller förmån som ditt ärende gäller. Om du i misstag ringer fel nummer, kopplar vi dig vidare till rätt nummer.
  2. Det lönar sig att ringa på förmiddagen, eftersom om det kan bli kö på eftermiddagen. Telefonservicen är öppen kl. 9–16.
  3. Om det är kö när du ringer ett servicenummer kan du välja att vi ringer upp dig senare. En kundservicesakkunnig ringer upp dig senare samma dag. Ibland är det så pass mycket kö i telefontjänsten att det inte går att be om återuppringning.
  4. Om du har många saker att reda ut eller din livssituation har ändrats, kan du boka tid till telefontjänsten via webben. Om du bokar tid via webben, kom ihåg att välja Service per telefon. Det går också att boka tid via telefontjänsten eller på servicestället om man märker att det behövs mera tid för att gå igenom dina ärenden.
  5. Du kan sköta nästan alla ärenden per telefon. Under samtalet kan du också lämna in en ansökan muntligt, ifall FPA:s kundservicesakkunniga märker, att det behövs.

Du hittar servicenumren på webben

FPAs servicenummer