Tips 2 min

Undvik smittorisk, smitta inte andra

Du kan sköta de flesta FPA-ärendena från hemsoffan på nätet eller per telefon. Per telefon får du även personlig rådgivning, utan risk för smitta. Om ett besök till servicestället är nödvändigt, kom ihåg säkerhetsavstånd och handhygien.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 1.6.2020

6 tips för att sköta ärenden tryggt

  1. På nätet kan du söka information, skicka meddelanden till FPA, göra ansökningar och skicka bilagor. Logga in i e-tjänsten med nätbankskoder eller mobil-ID. Om du inte är van att sköta ärenden på nätet eller om e-tjänsten sackar, ring telefonservicen. Du får stöd och svar på dina frågor.
  2. Per telefon får du personlig rådgivning och kan sköta samma ärenden som på servicestället, utan risk för smitta. För samtalet betalar du en mobilsamtalsavgift, och kötiden är avgiftsbelagd, men du slipper resekostnaden.
  3. Om du känner att ärendena är så många att du vill gå igenom dem i lugn och ro, kan du boka en telefontid. På nätet kan du boka tid själv eller be en bekant att hjälpa till – du behöver nämligen inte identifiera dig för att boka tid. Du kan också be telefonservicen om hjälp med att boka telefontid. Om det är nödvändigt för dig att besöka servicestället, ring telefonservicen, de kan boka en besökstid åt dig.
  4. Om du kommer på besök, kom i tid och håll säkerhetsavstånd. För att säkra ett tillräckligt säkerhetsavstånd kan antalet kunder på serviceställena begränsas.
  5. På serviceställena finns desinficeringsmedel som kunder kan använda. Det lönar sig att gnugga in det i händerna särskilt om du tänker använda kunddatorerna som finns på servicestället. Vi har effektiverat rengöringen av våra kunddatorer och utrymmen. På grund av smittorisken handleder vi för tillfället inte i användningen av kunddatorerna.
  6. På sommaren ändras öppettiderna på vissa serviceställen. Kolla på FPA:s webbplats om servicestället är öppet och om du ska boka tid på förhand. Ring telefonservicen om du ska boka besökstid.