Hälsa 1 min

Snart kan man delta i rehabilitering från sin soffa

Vi har inte utvecklat en ny rehabiliteringsform för soffpotatisar. Däremot har vi utvecklat distansrehabiliteringen så att den erbjuder nya och effektiva möjligheter till rehabilitering vid sidan av traditionell rehabilitering. När rehabiliteringen delvis genomförs hemma kan den bättre än tidigare integreras i det vanliga livet.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 15.3.2021
""

5 fakta om distansrehabilitering

 1. Distansrehabilitering är till nytta. Fördelarna med distansrehabilitering har undersökts och distansrehabilitering fungerar minst lika bra som traditionell rehabilitering som äger rum ansikte mot ansikte.
 2. Du kan delta i distansrehabilitering hemma och du behöver inte någon särskild teknik för det. En vanlig dator, pekplatta eller smarttelefon räcker till.
 3. Du kan planera rehabiliteringen så att den passar in i din egen tidtabell. I distansrehabiliteringen ingår övningar som görs på nätet. Dem kan du göra i din egen takt.
 4. Det är viktigt med växelverkan i distansrehabilitering. Precis som i fråga om traditionell rehabilitering är det yrkesutbildade personer inom rehabilitering som leder och följer upp distansrehabiliteringen. Du har sakkunniga inom rehabilitering som stöd och hjälp också under perioder med distansrehabilitering.
 5. Kamratstödet fungerar också på nätet. Kamratstödet är en av de bästa aspekterna av rehabilitering i grupp. Den här möjligheten har du tillgång till också under distansrehabiliteringsperioder.

Distansrehabilitering tas under våren i bruk vid sidan av traditionell rehabilitering på följande rehabiliteringskurser:

 • anpassningsträning för unga med typ 1-diabetes
 • anpassningsträning för vuxna med typ 1-diabetes
 • anpassningsträning för personer med metabolt syndrom och typ 2-diabetes
 • ITU-kurser för unga med psykiska störningar
 • rehabiliteringskurser för närståendevårdare
 • anpassningskurser för vuxna med sjukdomar i andningsorganen.

Läs mer: www.fpa.fi/sokrehabkurs
Använd till exempel nyckelordet ”diabetes” eller ”andningsorganen”