Tips 2 min

Skatteåterbäringen kan minska på utkomststödet

Får du skatteåterbäring? Notera att en skatteåterbäring på över 50 euro inverkar på utkomststödet.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 8.10.2018

5 fakta om skatteåterbäring och utkomststöd

  1. I år betalas skatteåterbäringen ut 11.12. Återbäringen kan inverka på utkomststödet som betalas ut i december.
  2. En del av skatteåterbäringen inverkar på utkomststödet. När FPA beräknar utkomststödet beaktas den del av skatteåterbäringen som överstiger ett så kallat mindre belopp. Beloppet är 50 euro per person eller 100 euro per familj.
    • Till exempel om en kund som bor ensam får 200 euro i skatteåterbäring, inverkar 150 euro av återbäringen på utkomststödet för december.
    • En större skatteåterbäring kan inverka på utkomststödet under flera månader.
  3. Om du redan har fått ett beslut om utkomststöd för december och skatteåterbäringen inte har beaktats, justerar FPA beslutet. FPA får information om skatteåterbäringen direkt från skatteförvaltningen.
  4. Om skatteåterbäringen har beaktats som inkomst för december, behövs ingen justering, förutsatt att skatteåterbäringen inte har ändrat efter deklarationen.
  5. Om din skatteåterbäring utmäts, påverkas utkomststödet bara om det blir något kvar och bara till den del som blir kvar efter utsökningen. Om skatteåterbäringen utmäts i sin helhet, påverkar den inte utkomststödet alls. Om du redan har fått ett beslut där skatteåterbäringen inverkar på utkomststödet, men återbäringen utmäts, justerar FPA beslutet. Skicka då ett intyg över utsökningen till FPA.

Fråga FPA – experter svara på dina frågor

Senaste diskussioner

Vilka utgifter täcker utkomststödet? • Re: Tandläkarvård hos kommunen/utkomsstöd
Vilka utgifter täcker utkomststödet? • Tandläkarvård hos kommunen/utkomsstöd
Vilka utgifter täcker utkomststödet? • Re: Arbetslöshetsförmåner med deltidsjobb?
Fråga på FPA