Tips 1 min

Kom ihåg FPA-stöden när en äldre anhörig drabbas av minnesstörningar

Finns de i din närmaste krets en äldre person med minnesstörningar? Du känner väl till att FPA har olika förmåner som kan hjälpa vardagen för de drabbade med anhöriga.

Lyssna på artikeln
text och bild FPA 1.7.2018

6 tips för dig som har anhörig med minnesstörningar

  1. FPA-ersättning för läkararvoden. FPA ersätter en del arvodet för besök hos en privat neurolog och behandlingar och undersökningarsom läkaren ordinerar. Ersättningen är liten och täcker en liten del av kostnaderna.
  2. Läkemedelsersättningar: Många läkemedel som används i vården av minnesstörningar är dyra. För en del Alzheimer-mediciner gäller begränsad grundersättning. Det betyder att det behövs ett B-läkarutlåtande för att få ersättningen.
  3. Läkemelstak: Det finns ett kostnadstak för individuella läkemedelskostnader (605,13 e/kalenderår 2018). När kostnadstaket är nått betalar man resten av året endast 2,50 euro/ersättningsgillt läkemedel.
  4. Vårdbidrag för pensionstagare: Ett skattefritt månatligt bidrag kan göra det livet med sjukdomen lättare. I ansökan ska man noggrant beskriva olägenheterna i vardagen och de utgifter som sjukdomen orsakar. Bidragsbeloppet kan höjas när minnesstörningen kräver mera hjälp.
  5. Bostadsbidrag för pensionstagareBostadsbidraget är avsett för pensionärer med låga inkomster och kan vara till stöd till exempel i samband med flytt till hem med högre boendekostnader.
  6. Rehabilitering: För både för dem som lider av minnesstörningar och de anhöriga finns det anpassningsträningskurser som ordnas dels individuellt men också för par.

Läs mer på FPA:s webbplats

Fullmakt att sköta ärenden för en annan