Tips 1 min

Inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning?

Om du blir arbetslös ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. Efter det kan du ansöka om arbetslöshetsunderstöd hos FPA eller hos arbetslöshetskassan.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 11.12.2018

4 fakta om arbetslöshetsunderstöd

  1. Om du är medlem i en arbetslöshetskassa, till exempel via ditt fackförbund, ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos kassan. ”Inkomstrelaterad” betyder att dagpenningen påverkas av bland annat den lön som du fick innan du blev arbetslös.
  2. Om du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning kan du ansöka om grunddagpenning hos FPA. För att få grunddagpenning måste du uppfylla arbetsvillkoret. FPA betalar ut grunddagpenning under högst 300 eller 400 dagar. Antalet dagar beror på hur länge du har arbetat.
  3. Är du nyutexaminerad och ska ta dig in på arbetsmarknaden för första gången? Eller har du varit arbetslös och fått inkomstrelaterad dagpenning för det maximala antalet dagar? I så fall kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd hos FPA. Arbetsmarknadsstödet är behovsprövat. Det betyder att övriga inkomster, t.ex. föräldrarnas inkomster eller kapitalinkomster, inverkar på stödbeloppet.
  4. Arbetslöshetsunderstödens belopp påverkas också av om du uppfyller kravet på aktivitet under granskningsperioden på 65 dagar. Du kan visa dig aktiv genom avlönat arbete, företagsverksamhet eller genom att delta i sysselsättningsfrämjande verksamhet som ordnas av TE-tjänster. Om du inte uppfyller kravet på aktivitet sjunker arbetslöshetsförmånen med 4,65 % under följande granskningsperiod.

Fråga FPA – experter svara på dina frågor

Senaste diskussioner

Arbetslöshetsförmåner och inkomster • Re: Påverkar föräldrarnas inkomster
Söka arbetslöshetsförmåner • Re: Arbetslöshetsersättning efter avbrutna studier
Söka arbetslöshetsförmåner • Re: Arbetslöshetsersättning efter avbrutna studier
Fråga på FPA