Tips 1 min

Har du redan ansökt om bostadsbidrag för 2019?

FPA kan börja handlägga ansökningarna för nästa år tidigast då all information som påverkar nästa års förmåner har bekräftats.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 19.11.2018

Väntar du på beslut om bostadsbidrag för 2019?

  1. FPA kan börja avgöra ansökningar om allmänt bostadsbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare för nästa år tidigast i mitten av december, då all information som påverkar nästa års förmåner har bekräftats.
  2. Räknarna på fpa.fi uppdateras i januari. Med hjälp av räknarna kan du uppskatta hur mycket stöd du får, men kom ihåg, att ändringarna i information som gäller förmånerna görs tidigast vid årsskiftet.
  3. Via e-tjänsten kan du behändigt kolla, i vilket skede av handläggningen din ansökan är. Du ser också när ansökan har tagits emot, om ansökan redan har handlagts och hur mycket stöd du får. Via tjänsten ser du även när stödet betalas ut nästa gång.

Läs också: Vilka inkomster inverkar på bostadsbidraget? Brutto eller netto?

Läs mer på Fpa.fi

Räknare för bodstadsbidrag