Tips 2 min

Blev du utan sommarjobb? Kolla vilka FPA-stöd studerande kan få på sommaren

Om du blev utan sommarjobb, kan du studera och ansöka om studiestöd för sommaren. Studiepenning, studielån och allmänt bostadsbidrag tryggar din utkomst under sommaren.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 6.5.2018

Vilka stöd kan studerande få på sommaren?

  1. Du kan få sommarstudiestöd om du avlägger studier som hör till din examen under sommaren. Till sommarstudiestödet hör studiepenning och statsgaranti för studielån. Du kan få stöd för till exempel föreläsningar, tenter, arbetspraktik och yrkesprov. Läs mera om studiestöd för sommarstudier.
  2. Om du går i gymnasiet, kan du inte få studiestöd i juni och juli 2019. Om du redan får studiestöd beviljar FPA studiestödet automatiskt till dig för augusti.
  3. Ansök om studiestöd för sommaren via FPA:s e-tjänst eller med blanketten Meddelande om förändringar gällande studiestödet (OT 15r). Om du är yrkesstuderande ska du be om ett intyg om sommarstudier av din läroanstalt och bifoga den till din ansökan. Du kan även skicka bilagorna via webben.
  4. Om du får allmänt bostadsbidrag kan du fortsätta att få det även under sommaren även om du inte studerar. Du kan alltså få bostadsbidrag även om du inte ansöker om studiestöd för sommaren. I vissa situationer behöver studiestödet justeras. Läs mera om att justering av bostadsbidraget.
  5. Du kan inte få arbetslöshetsunderstöd under sommarpausen, om du fortsätter med dina studier på hösten.

+ Om du är nyutexaminerad och inte har ett arbete ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster och ansöka om arbetslöshetsförmåner och allmänt bostadsbidrag.

Det lönar sig att ansöka om arbetslöshetsförmåner först efter självrisktiden på 5 dagar. Också studerande som blir klara med sin gymnasieexamen ska anmäla sig hos TE-tjänster för att kunna omfattas av sysselsättningsfrämjande service och för att den väntetid på 21 veckor som gäller i samband med arbetslöshetsförmåner ska börja löpa.

 

Fråga FPA – experter svara på dina frågor

Senaste diskussioner

Studiestöd för studerande på andra stadiet • studiestöd
Övriga frågor studieförmåner • Re: Studiestöd
Övriga frågor studieförmåner • Studiestöd
Fråga på FPA