Tips 2 min

Blev du utan sommarjobb? Så här klarar studerande sin försörjning på sommaren

Studerande kan ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA för sommaren om de inte har möjlighet att få primära förmåner och inte heller lyckas få sommarjobb.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 6.5.2018

Kan studerande få utkomststöd på sommaren?

  1. Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA för sommaren om du inte får ett sommarjobb eller om du inte har möjlighet att få de förmåner som är primära för studerande. Sådana förmåner är till exempel studiestöd, allmänt bostadsbidrag och arbetslöshetsförmåner.
    Du kan få studiestöd för sommaren om du då på heltid bedriver studier som ingår i din examen. Du kan få studiestöd till exempel för föreläsningskurser, boktenter, arbetspraktik eller lärdomsprov. Läs mer om sommarstudiestöd.
  2. Om du har rätt till studielån måste du också lyfta lånet innan du kan ansöka om grundläggande utkomststöd. De som studerar under sommaren måste också söka lån för den tiden. I regel gäller det här alla myndiga studerande.
  3. Så här ansöker du om grundläggande utkomststöd: Uppskatta först beloppet med hjälp av räknaren för utkomststöd. Om det är möjligt för dig att få grundläggande utkomststöd ska du göra en ansökan i FPA:s e-tjänst. Utöver ansökan ska du lämna in:- en utredning om var du har sökt jobb
    – en utredning om att du inte kan genomföra sådana studier på sommaren som kan räknas till godo i examen. Utredningen kan vara fritt formulerad. Den kan antecknas i fältet Övriga upplysningar i ansökan, skickas som meddelande via e-tjänsten eller ges muntligen.

+ Om du nyligen tagit examen och inte har något arbete ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster samt ansöka om arbetslöshetsförmåner och allmänt bostadsbidrag innan du ansöker om grundläggande utkomststöd.

Det lönar sig att ansöka om arbetslöshetsförmåner först efter självrisktiden på 5 dagar. Också studerande som blir klara med sin gymnasieexamen ska anmäla sig hos TE-tjänster för att kunna omfattas av sysselsättningsfrämjande service och för att den väntetid på 21 veckor som gäller i samband med arbetslöshetsförmåner ska börja löpa.

Fråga FPA – experter svara på dina frågor

Senaste diskussioner

Vilka utgifter täcker utkomststödet? • Re: Tandläkarvård hos kommunen/utkomsstöd
Vilka utgifter täcker utkomststödet? • Tandläkarvård hos kommunen/utkomsstöd
Vilka utgifter täcker utkomststödet? • Re: Arbetslöshetsförmåner med deltidsjobb?
Fråga på FPA