Tips 2 min

Aktiveringsmodellens nya alternativ– bekanta dig med ändringarna!

I fortsättningen kan du uppfylla kravet på aktivitet genom att till exempel delta i kommunens eller ett fackförbunds kurser och verksamhet som stöder din sysselsättning. Förändringen är en förbättring som många väntat på eftersom den utökar möjligheterna att påvisa sin aktivitet.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 27.3.2019

Vad ändras i aktiveringsmodellen?

  1. I fortsättningen kan du uppfylla kravet på aktivitet till exempel genom att delta i sysselsättningsstödjande kurser som ordnas av kommuner, fackförbund samt föreningen Työttömien Keskusjärjestö och dess medlemsföreningar. Tidigare godkändes enbart arbetskraftsmyndigheternas verksamhet som aktiveringsåtgärd.
  2. Ändringen berör ändå inte alla genast. Du kan påvisa din aktivitet på de nya sätten om din granskningsperiod på 65 dagar börjar 1.4.2019 eller senare. Om din granskningsperiod till exempel har börjat 25.3 godkänns de nya aktiveringssätten först under följande period på 65 dagar, om du då ännu är arbetslös.
  3. När du deltar i en kurs som ordnas till exempel av ett fackförbund, behöver du ett intyg över deltagandet. Du kan utnyttja intygsblanketten som är gemensam för FPA och Arbetslöshetskassornas samorganisation. När du lämnar in intyget till FPA, godkänner FPA kursen som aktiveringsåtgärd och betalar ut arbetslöshetsunderstöd till dig.
  4. Du kan söka kurser, träning och andra tjänster till exempel via servicelistan på webbplatsen suomi.fi. Skriv aktiveringsmodellen i sökfältet på framsidan. Det lönar sig även att kolla upp kursutbudet via kommunerna, fackförbunden och föreningarna.

Vad ändras inte?

  1. FPA följer upp din aktivitet i granskningsperioder på 65 dagar. Via FPA:s e-tjänst kan du kontrollera din egen aktivitet.
  2. Du kan visa dig aktiv genom lönearbete, företagsverksamhet som bisyssla, studier eller genom att delta i sysselsättningsfrämjande verksamhet.
  3. Du är tillräckligt aktiv om du deltar i sysselsättningsfrämjande service under minst 5 dagar under en granskningsperiod.
  4. Du behöver inte heller i fortsättningen intyg över att ha deltagit i verksamhet som ordnas av arbets- och näringsbyrån (TE-tjänster).
  5. Om arbetslösheten fortsätter ska du lämna in en anmälan om arbetslöshetstid till FPA på samma sätt som tidigare. Enklast lämnar du in den via webben.