Siirry sisältöön

Työntekijän kuntoutus ei ole aina pelkkää toipumista vaan myös työkyvyn ylläpitoa

Terveys | 20.3.2023
Kuntoutus kannattaa aloittaa mieluummin pikkuisen liian aikaisin kuin liian myöhään. Tarkoituksenahan on, että työntekijän työkyky säilyy mahdollisimman hyvänä. Mutta mitä työntekijän kuntoutus merkitsee työnantajalle käytännössä?
Anna Heikkinen
palveluasiantuntija
Kuuntele artikkeli

Kuntoutus tarkoittaa monelle työnantajalle sitä, että työntekijä on Kelan myöntämässä kuntoutuksessa viikon tai kaksi ja tälle ajalle haetaan kuntoutusrahaa Kelasta. Kuntoutus ei kuitenkaan aina välttämättä ole Kelan myöntämää tai edes tarkoita poissaoloa työstä. Kuntoutus voi olla esimerkiksi sitä, että uusi työntekijä palkataan suoraan töihin osana hänen kuntoutustaan tai että vanha työntekijä palaa töihin mutta uusiin työtehtäviin.

Työntekijän kuntoutusvaihtoehtoja on monenlaisia. Kela voi myöntää kuntoutuspäätöksen esimerkiksi kuntoutuskurssille, koulutukseen tai työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen. Koulutukseen voi kuulua olennaisena osana työharjoittelu esimerkiksi oppisopimuksella tai koulutussopimuksella, ja ammatilliseen kuntoutukseen puolestaan työkokeilu tai työhönvalmennus. Työhönvalmennussopimusta tehdessä kannattaa muistaa, että jos työnantaja maksaa palkkaa työskentelyn ajalta, työnantaja voi saada kuntoutusrahan tältä ajalta. Oppisopimuksen ajalta työnantaja maksaa aina palkkaa.

Jos työnantaja maksaa palkkaa kuntoutuksen ajalta, Kela voi maksaa kuntoutusrahan työnantajalle.

Kelan lisäksi kuntoutuksen myöntäjänä voi olla työterveyshuolto tai hyvinvointialue. Työterveyshuoltolain perusteella voidaan myöntää muun muassa kuntoremonttikursseja, päihdekuntoutusta, kuntoutustutkimuksia tai työkokeilu omalla työpaikalla. Edellytyksenä kuntoutusrahan maksamiselle näissä työterveyshuoltolain mukaisissa kuntoutuksissa on, että kuntoutusta annetaan työterveyshuollossa havaittujen työ- tai ansiokykyongelmien perusteella. Lisäksi edellytetään, että työnantaja osallistuu kuntoutuksesta aiheutuviin kustannuksiin tai maksaa työkokeilussa työntekijän palkan kuntoutuksen ajalta. Työntekijällä ei saa olla oikeutta työeläkelaitoksen myöntämään kuntoutukseen.

Työkokeilussa työntekijä kokeilee omalla työpaikallaan työtä joko kokonaan uusissa työtehtävissä tai sitten entisissä työtehtävissään, joita on muokattu tai muutettu erityisjärjestelyin vastaamaan terveydentilan tarpeita. Pelkkä työajan muutos ei ole riittävä työjärjestely, vaan työtehtäviä tulee olla muutettu esimerkiksi muokkaamalla työtehtäviä, vähentämällä kuormitustekijöitä tai ottamalla käyttöön henkilökohtaisia apuvälineitä.

Jos työntekijän terveydentilan vuoksi on tarve vähentää työaikaa lyhytaikaisesti, osasairauspäiväraha on tällöin sopiva vaihtoehto.

Kun työkyvyssä on ongelmia, kuntoutus on ensiarvoisen tärkeää työkyvyn tukemiseksi.

Kun työntekijän työkyvyssä havaitaan ongelmia, on ensiarvoisen tärkeää, että työntekijälle tarjotaan mahdollisuutta kuntoutukseen työkyvyn ylläpitämisen tukemiseksi. Kuntoutustarpeen voi huomata joko hyvinvointialueen sosiaalipalvelut tai terveydenhuolto. Työterveyshuollossa avainasemassa ovat työterveyshoitaja ja -lääkäri. Työpaikalla puolestaan esimiehen osuus työsuorituksen havainnoinnissa on äärettömän tärkeä.

Kuntoutus kannattaa aloittaa mieluummin pikkuisen liian aikaisin kuin liian myöhään. Tarkoituksenahan on, että työntekijän työkyky säilyy mahdollisimman hyvänä. Rohkaisen työnantajia lämpimästi palkkamaan myös uusia kuntoutettavia työntekijöitä tai opiskelijoita. Mikä olisikaan loistavampi tilaisuus löytää joku oikea helmi seuraavaksi kuukauden työntekijäksi?

Kelassa autamme työkyvyn tukemiseen liittyvässä neuvonnassa. Apua saat asiakaspalvelumme työnantajien puhelinpalvelusta ja neuvomme mielellämme kuntoutusrahan hakemisessa työnantajalle.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.