Terttu Savolainen 22.6.2017 3 min

Vad lärde vi oss av köerna inom det grundläggande utkomststödet?

I början av juni publicerades FPA:s interna utredning om det grundläggande utkomststödet. Initiativet till en utredning gjordes av FPA:s fullmäktige. Enligt utredningen har vi lärt oss en hel del.

En av de mest centrala lärdomarna är, att vi nu förstår kundens behov bättre. Vi vet nu, hur de som söker utkomststöd sköter sina ärenden och hurdan betjäning de behöver. Det är viktigt att i alla situationer säkra, att kunderna får den betjäning som de behöver.

Vi vet nu, hur de som söker utkomststöd sköter sina ärenden och hurdan betjäning de behöver.

Vi samlar nästan i realtid information om förmånstagarna, utbetalningen och kundbetjäningen. Den här informationen har aldrig förut samlats. Den kan nu utnyttjas för att planera tjänster och samarbete med olika instanser.

Vi förstår allt bättre, hur viktigt det är att kommunerna och FPA samarbetar. Under den gångna vintern har vi skapat nya samarbetsformer mellan FPA och kommunerna. Det här jobbet vill vi fortsätta med.

På FPA behöver vi också lära oss mera om socialt arbete. Vi måste se till att kunderna får betjäning och att deras helhetssituation tas i beaktande i samarbete med andra instanser.

Jämlikheten kunder emellan har förbättrats, då grunderna för beviljande av utkomststöd och it-systemen nu är nationellt enhetliga.

Kunderna har redan haft nytta av att utkomststödet flyttades till FPA. Jämlikheten kunder emellan har förbättrats, då grunderna för beviljande av utkomststöd och it-systemen nu är nationellt enhetliga. Dessutom har tröskeln för att söka stöd blivit lägre.

Det är tydligare och enklare att sköta sina ärenden nu. Man söker utkomststöd på samma ställe där man söker andra förmåner och FPA kan dessutom i handläggningen av utkomststödansökningar utnyttja de uppgifter som redan finns i systemet.

Tjänsterna är nu även tillgängligare och enklare att använda i och med möjligheten att ansöka via webben. Sedan början av januari har över hälften av ansökningarna skickats in via webben. Våra kunder vill att vi fortsätter att utveckla e-tjänsten. Det är viktigt att säkra tillgången till tjänsterna också då det bildas köer i kundbetjäningen.

Vi lyckades reda upp utkomststödköerna i april och ansökningarna handläggs nu i tid.

Vi lyckades reda upp utkomststödköerna i april och ansökningarna handläggs nu i tid. Vi fortsätter att samla kundrespons och att utveckla våra tjänster.

I maj-juni arrangerade FPA kundråd kring utkomststöd i samarbete med projektet PRO SOS (på finska) . Kunderna betonade vikten av snabba handläggningstider och tjänsternas tillgänglighet. Kunderna önskade även flexiblare kundbetjäning till exempel via automatisk uppringning i telefontjänsten. Vi är idel öra när våra kunder kommer med bra, konkreta förslag.

Den interna utredningen och kundresponsen är nu våra vägvisare. Om vi lyckas utveckla våra tjänster i rätt riktning kan vi återfå våra kunders tillit till FPA.