Terttu Savolainen 20.6.2017 2 min

Mitä toimeentulotuen ruuhkasta opittiin?

Kesäkuun alussa julkaistiin Kelan sisäinen arviointi perustoimeentulotuen siirtymisestä Kelaan. Aloite arvioinnin tekemiseen tuli Kelan valtuutetuilta. Arvioinnin mukaan toimeentulotuen ruuhkasta on opittu paljon.

Yksi keskeisistä opeista on asiakasymmärryksen lisääntyminen. Kelassa tiedetään nyt aiempaa paremmin, miten toimeentulotuen asiakkaat asioivat ja millaista palvelua he tarvitsevat. Asiakkaalle kuuluvat palvelut on tärkeää turvata joka hetki.

Kelassa tiedetään nyt aiempaa paremmin, miten toimeentulotuen asiakkaat asioivat ja millaista palvelua he tarvitsevat.

Kelaan kertyy liki reaaliaikaisesti tietoa toimeentulotuen saajista, maksatuksesta ja asiakaspalvelusta. Tätä tietoa ei ole ollut koskaan ennen saatavilla. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan palveluja ja yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Ymmärrämme yhä paremmin, miten tärkeää on kuntien sosiaalityön ja Kelan yhteistyö. Kuluneen talven aikana olemme luoneet uusia yhteistyömalleja Kelan ja kuntien välille. Tätä työtä aiomme edelleen jatkaa.

Sosiaalityön osaamista tarvitaan Kelassakin lisää. Meidän pitää huolehtia asiakkaan palvelusta ja kokonaistilanteen huomioimisesta yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Asiakkaiden yhdenvertaisuus on parantunut, kun tuen myöntämisperusteet ja järjestelmät ovat valtakunnallisesti yhdenmukaiset.

Asiakkaat ovat jo hyötyneet perustoimeentulotuen siirtymisestä Kelaan. Asiakkaiden yhdenvertaisuus on parantunut, kun tuen myöntämisperusteet ja järjestelmät ovat valtakunnallisesti yhdenmukaiset. Myös kynnys hakea tukea on madaltunut.

Asiointi on nyt selkeämpää ja helpompaa, koska perustoimeentulotukea haetaan samasta paikasta kuin muita etuuksia ja koska Kelassa jo olevat tiedot hyödynnetään hakemusten käsittelyssä.

Palvelut ovat aiempaa saavutettavampia ja helpompia käyttää, kun mahdollisuus asioida verkossa on parantunut. Tammikuusta lähtien yli puolet perustoimeentulotuen hakemuksista on jätetty verkossa. Asiakkaat toivovat, että verkkopalvelua kehitetään edelleen. Palvelujen saatavuus on pystyttävä turvaamaan myös silloin, kun on ruuhkaa.

Toimeentulotukihakemukset ratkaistaan nyt lainmukaisessa ajassa.

Toimeentulotuen ruuhka saatiin purettua huhtikuussa ja hakemukset ratkaistaan nyt lainmukaisessa ajassa. Asiakaspalautteen kerääminen ja kehittämistyö jatkuvat.

Touko-kesäkuussa Kela järjesti toimeentulotuen asiakasraateja yhdessä PRO SOS -hankkeen kanssa. Asiakkaat painottivat hakemusten nopeaa käsittelyä ja palvelujen saatavuutta. Kelan toivotaan myös etsivän keinoja hakemisen joustavoittamiseen esimerkiksi parantamalla puhelinpalvelun takaisinsoittoa. Kuuntelemme palautetta tarkalla korvalla.

Sisäinen arviointi ja asiakkaiden palaute antavat meille askelmerkit toiminnan kehittämiselle. Niitä seuraamalla palautamme asiakkaiden luottamuksen Kelaan.