Gå till innehåll

Högskolestuderande, fick du en begäran om att utreda din studieframgång?

STUDIER | 8.10.2019
En begäran om utredning kan dimpa ner i din postlåda i oktober. Det lönar sig att svara på den. I annat fall dras studiestödet in.
Lyssna på artikeln
Kuvituskuva. Oppilaita koululuokassa.

5 tips om studierna inte gått framåt tillräckligt

 1. Som högskolestuderande har du rätt till studiestöd om du under det föregående läsåret avlägger minst 20 studiepoäng och i medeltal 5 studiepoäng per stödmånad. Kravet på 20 studiepoäng gäller ändå inte det första läsåret för dig som påbörjat studierna under vårterminen (1.1–31.7.). Om du utexamineras före uppföljningen av studieframgång, är dina prestationer tillräckliga.
 2. Om du får en begäran om utredning av studieframgång, kan du svara på den med en blankett som finns i FPA:s e-tjänst (fpa.fi/etjanst > Ansökningar och ändringsmeddelanden > Studiestöd). Du kan också fylla i blanketten som skickas till dig per post. Du hittar mera information på fpa.fi.
 3. Godtagbara skäl för att studierna fördröjs är till exempel att en anhörig blivit sjuk eller någon annan svår livssituation. I vissa situationer kan FPA också godkänna fördröjningen om du avlagt en särskilt omfattande studiehelhet, att du fått barn eller att du inlett militärtjänst.
  Behåll alltid intyg som du får av myndigheter (till exempel läkarutlåtanden) eftersom du kan behöva dem när du redogör för din studieframgång.
 4. Om du inte svarar på begäran om utredning eller det utifrån din utredning inte finns grunder för att fortsätta betala ut studiestöd, dras stödet in från och med början av januari. Om stödet dras in, kan du söka det på nytt, när dina studier gått framåt tillräckligt.
  Om det finns godtagbara skäl för fördröjningen, men din studieframgång kräver extra uppföljning, ändrar FPA ditt stöd så att det blir tidsbegränsat. I så fall får du studiestöd under det pågående läsåret. För att kunna få studiestöd i fortsättningen, ska du under läsåret avlägga minst 20 studiepoäng och i medeltal 5 studiepoäng per stödmånad.
 5. Det är ovanligt att stödet återkrävs efter uppföljningen av studieframgång. Stödet återkrävs bara om det kommer fram att du inte har haft som avsikt att studera. Om FPA överväger återkrav får du möjlighet att utreda ärendet följande vår.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.