Gå till innehåll

Fick du en begäran om utredning av din studieframgång?

STUDIER | 8.10.2019
I höst kan du få en begäran om utredning av din studieframgång. Det lönar sig att svara på begäran om utredning, eftersom FPA annars kan bli tvungen att dra in ditt studiestöd.
Lyssna på artikeln
""

5 tips om studierna inte gått framåt tillräckligt

  1. Du ska göra tillräckliga framsteg i studierna för att kunna få studiestöd. Om din studieframgång inte har varit tillräcklig, får du en begäran om utredning från FPA. Uppföljningen av studieframgången gäller det föregående läsåret (1.8–31.7) och för högskolestuderande vid behov hela studietiden.
  2. Kontrollera att alla dina studieprestationer har blivit införda i studieregistret. Om det saknas uppgifter i studieregistret ska du be läroanstalten föra in de uppgifter som saknas.
  3. Om dina studier har fördröjts av en godtagbar orsak, kan du fortfarande få studiestöd. Godtagbara orsaker till att studierna fördröjs är till exempel att du eller en närstående person blivit sjuk, en annars svår livssituation eller en särskilt omfattande studiehelhet.
  4. Svara på begäran om utredning i MittFPA. Alternativt kan du fylla i och skriva ut svarsblanketten i pappersform. Blanketterna och ytterligare information hittar du på FPA:s webbplats.
  5. FPA kan bli tvungen att dra in ditt stöd om du inte svarar på begäran om utredning eller om det utgående från ditt svar inte finns grunder för att fortsätta betala ut studiestöd. Om ditt stöd dras in kan du ansöka om det på nytt när dina studier har framskridit tillräckligt. Stödet kan också ändras så att det gäller för en begränsad tid, om din studieframgång kräver extra uppföljning. Om du vill få studiestöd efter den begränsade tiden måste du ansöka om stödet på nytt. I beslutet om studiestöd anges under vilka förutsättningar stödet kan beviljas på nytt.

+ Det är ovanligt att stödet återkrävs i samband med uppföljningen av studieframgången. Studiestödet återkrävs bara om det visar sig att du har haft särskilt få studieprestationer och att du inte ens haft för avsikt att studera. Läs mer om återkrav på FPA:s webbplats.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.