Gå till innehåll

FPA ersätter resekostnader i samband med coronavaccination

Hälsa | 7.5.2021
FPA betalar ersättning för resor som gjorts till hälso- och sjukvården om de har gjorts på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning. FPA ersätter undantagsvis också kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination till och med den 30 juni 2021. Också resor i samband med coronatestning ersätts.
Lyssna på artikeln
""

4 fakta om reseersättning

  1. FPA ersätter kostnaderna för dina resor till hälso- och sjukvård när orsaken till resan är sjukdom, graviditet, förlossning, coronavaccination eller coronavirustest. Resorna ersätts i regel enligt det billigaste sättet att resa. Om du behöver följeslagare på resan, kan du ansöka om ersättning också för hans eller hennes resa.
  2. Du kan få ersättning för en taxiresa om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan använda dig av offentliga färdmedel eller om inga offentliga färdmedel finns att tillgå. Kom ihåg att taxiresor som FPA ersätter alltid ska beställas på det regionala beställningsnumret.
  3. Du betalar högst en självrisk på 25 euro för en enkelresa. FPA ersätter kostnader som överstiger självrisken. Det lönar sig att ansöka om ersättning också för kostnader som ligger under självrisken, eftersom de räknas in i årssjälvrisken. Årssjälvrisken är 300 euro per kalenderår. När årssjälvrisken har uppnåtts ersätter FPA dina resor i sin helhet under resten av året.
  4. Ansök om ersättning för resor med allmänna kommunikationsmedel eller med egen bil på nätet. För taxiresor får du ersättningen som direktersättning redan i taxin. Även kostnader för taxiresor som understiger självrisken kommer till FPA:s kännedom och räknas in i årssjälvrisken.

Läs mer från Fpa.fi

Reseersättningar

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.