Gå till innehåll

Har ditt barn en långvarig sjukdom som gör vardagen kämpig?

Hälsa | 27.8.2020
Om ditt barn har en långvarig sjukdom såsom svår allergi, hjärtfel eller beteendestörningar, kan barnet ha rätt till handikappbidrag. Diagnosen i sig är ändå inte en tillräcklig grund för att få förmånen.
Lyssna på artikeln

5 fakta om handikappbidrag för barn

 1. Man kan inte få handikappbidrag enbart på grund av en diagnos. Därutöver ska det vara tyngre och mera krävande att ta hand om barnet jämfört med ett barn som inte har en sjukdom eller en funktionsnedsättning. Situationen ska pågå i minst 6 månader.
 2. Rätten till handikappbidrag avgörs alltid individuellt. Det lönar sig alltså att i ansökan berätta om den egna vardagen så konkret och noggrant som möjligt. Det viktigaste är att beskriva på vilket sätt vardagen med barnet är tyngre eller mera krävande än vanligt:
  • Behöver barnet mera hjälp eller övervakning när barnet äter, klär på sig, rör på sig eller leker med andra barn?
  • Går barnet regelbundet i terapi och får med sig rehabiliteringsövningar som ska göras hemma och som barnet behöver hjälp med?
  • Har barnet i skolan eller dagvården specialarrangemang eller stödåtgärder såsom en personlig assistent?
 3. Handikappbidrag för barn beviljas vanligen på begränsad tid. Även om sjukdomen eller funktionsnedsättningen är bestående, växer och utvecklas barnet hela tiden. Den här utvecklingen kan påverka behovet av vård och omsorg och hur tungt det är, det vill säga grunderna för handikappbidraget.
 4. Som bilaga till ansökan behövs alltid ett färskt läkarutlåtande. Du får det från hälsovården. Trots läkarutlåtandet lönar det sig att berätta om familjens situation med egna ord för att FPA ska kunna avgöra rätten till bidrag.
 5. Handikappbidraget är ett penningstöd som du kan använda som du vill för barnets bästa. Familjens inkomster eller egendom påverkar inte bidraget. Handikappbidraget är en skattefri förmån.

+ Känner du till FPA:s rehabilitering för barnfamiljer?

+ Boka en telefontid, om du behöver hjälp med att fylla i ansökan eller om du har många ärenden att reda ut på en gång.

+ Man kan inte ansöka om handikappbidrag för sitt barn på nätet. Så här ansöker du om handikappbidrag för personer under 16 år.

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.