Gå till innehåll

Känner du till fördelarna med Mina Kanta-sidorna? 6 sätt på vilka tjänsten underlättar vardagen

Hälsa | 12.10.2020
Via Mina Kanta-sidorna kan du förnya dina recept, kontrollera uppgifterna från dina läkarbesök och uträtta ärenden för dina familjemedlemmar. Läs också om Mina Kanta-sidornas övriga egenskaper, som du kan ha nytta av.
Lyssna på artikeln
Omakanta puhelimen näytöllä.
Mina Kanta-sidorna är en e-tjänst där du kan se dina egna hälsouppgifter och recept. Mina Kanta-sidorna är en del av Kanta-tjänsterna, som social- och hälsovårdspersonal använder i sitt arbete.

1. Mina Kanta-sidorna samlar alla dina hälsouppgifter på samma ställe

Mina Kanta-sidorna samlar alla dina uppgifter och utlåtanden från läkarbesök, recept samt resultat från laboratorieprover i en tjänst. I tjänsten är det lätt att kontrollera till exempel tidpunkten för det senaste läkarbesöket eller detaljerna i en remiss. När alla uppgifter finns på samma plats, minskar även antalet papper som ska sparas och du får en bättre bild av din sjukdomshistorik.

2. Vårdande aktören ser alltid alla dina hälsouppgifter

På Mina Kanta-sidorna kan du ge samtycke till att dina hälsouppgifter får användas av de aktörer som har hand om din vård. Om du till exempel uträttar ärenden både på en privat hälso- och sjukvårdsenhet och i den offentliga hälsovården, ser läkaren som vårdar dig alltid alla dina hälsouppgifter, oberoende av var de har registrerats. Förutom att samtycket påskyndar och underlättar skötseln av ärenden, leder det till att man inte behöver göra undersökningar och åtgärder som överlappar varandra.

3. Du kan enkelt förnya dina recept

Via Mina Kanta-sidorna kan du kontrollera alla dina giltiga recept. Via tjänsten kan du även skicka en begäran om förnyande av recept till den läkarstation eller hälsovårdscentral som har hand om din vård. Vid behov får du ett meddelande när begäran har godkänts och receptet är åter giltigt. Du får även ett meddelande om ditt recept av någon anledning inte kan förnyas.

Att förnya recept på Mina Kanta-sidorna besparar tid: man behöver inte alltid uppsöka läkare för en redan tidigare konstaterad krämpa.

Läs också: Så sköter du ärenden på Mina Kanta-sidorna

4. Du kan även se ditt barns hälsouppgifter

På Mina Kanta-sidorna kan du förutom dina egna ärenden även uträtta ärenden för dina barn. För tillfället kan vårdnadshavare uträtta ärenden på Mina Kanta-sidorna för sitt barn som är under 10 år: vårdnadshavare har till exempel rätt att kontrollera recept och hälsouppgifter eller be om förnyelse av recept för ett barn under 10 år.

Från och med slutet av år 2020 blir det även gradvis runtom i Finland möjligt att uträtta ärenden på Mina Kanta-sidorna för ett minderårigt barn över 10 år. Den exakta tidtabellen beror på när den lokala hälso- eller sjukvårdsenheten gör ändringarna i sin egen  patientdatabas. För tillfället kan man be om uppgifterna för ett barn över 10 år från hälso- eller sjukvårdsenheten, men i fortsättningen underlättas vardagen när uppgifterna även syns på Mina Kanta-sidorna.

5. Dina hälsouppgifter följer med till din nya hemort

Mina Kanta-sidorna sparar alla dina tidigare hälsouppgifter, även om du skulle flytta till en ny ort. Din nya läkare ser dina uppgifter i Kanta. På så sätt är läkaren genast medveten om ditt hälsotillstånd, utan att du behöver använda din tid till att gå igenom din sjukdomshistorik.

6. Du kan köpa dina receptbelagda läkemedel även utomlands

På Mina Kanta-sidorna kan du ge samtycke till att dina receptuppgifter överlåts till apotek i övriga europeiska länder. Då kan du köpa dina receptbelagda läkemedel till exempel under en arbets- eller semesterresa.

Vilken är den största fördelen med Mina Kanta-sidorna för dig?

Aini Karppinen.

Aini Karppinen, 64, Uleåborg

”Definitivt möjligheten att kontrollera mina recept och förnya dem via tjänsten. Mina Kanta-sidorna håller mig uppdaterad om mina recept och jag kan enkelt förnya dem utan att uppsöka läkare. Jag ser även fram emot förnyelsen, som gör det möjligt att uträtta ärenden för en annan person. Jag sköter min ålderstigna mammas hälsoärenden och möjligheten att kontrollera hennes hälsouppgifter skulle verkligen göra det lättare.”

Verna Julkunen.

Verna Julkunen, 42, Helsingfors

”Den kommande möjligheten att även uträtta ärenden för en person över 10 år är en välkommen nyhet för mig. Tack vare den kan jag utöver mitt 7-åriga barns ärenden även uträtta mitt 12-åriga barns hälsoärenden. Jag använder också själv både offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster. Det är lättare både för mig och för läkaren när alla uppgifter finns på samma plats.”

Aleksi Karvonen.

Aleksi Karvonen, 25, Vanda

”Den största nyttan jag har av Mina Kanta-sidorna är som lagringsplats för mina uppgifter. Jag flyttade nyligen från min studiestad Åbo till huvudstadsregionen för att jobba. I Åbo använde jag Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS:s tjänster och i huvudstadsregionen har jag använt både den privata och offentliga hälsovården. Att uträtta ärenden på den nya orten har underlättats betydligt av att alla mina tidigare uppgifter har funnits på Mina Kanta-sidorna och flytten från en stad till en annan har inte orsakat några brister i tillgången till uppgifterna.”

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.