Gå till innehåll

Har du suttit eller sitter du i karantän?

Hälsa | 18.12.2020
Du kan ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom i FPA:s infoblad.
Lyssna på artikeln
""

I vilka situationer kan man få dagpenning vid smittsam sjukdom?

Du kan få dagpenning vid smittsam sjukdom om du har försatts i obligatorisk karantän eller isolering och därför inte kan arbeta. Ett annat villkor är att du omfattas av den finländska sjukförsäkringen eller är medborgare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz och arbetar i Finland.

Obligatorisk karantän innebär att beslutet om karantän har fattats av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Du kan försättas i karantän även om du inte har några sjukdomssymtom. Frivillig karantän rekommenderas exempelvis personer som väntar på resultatet av ett coronatest. Du kan inte få dagpenning vid smittsam sjukdom för den tid som du är i frivillig karantän.

När du sitter i karantän ska du undvika att träffa personer utanför hemmet. Du kan sköta dina FPA-ärenden per telefon eller i e-tjänsten. Via telefontjänsten får du personlig rådgivning och kan sköta samma ärenden som på serviceställena. Vid behov kan du också boka en telefontid.

Hur stor är dagpenningen?

Dagpenningen vid smittsam sjukdom är lika stor som den lön som du skulle ha fått om du hade kunnat arbeta.

Om du är företagare bestäms beloppet av dagpenningen vid smittsam sjukdom utifrån din FöPL- eller LFöPL-försäkring. För företagare är dagpenningens belopp (euro/dag) en trehundradel av den FöPL- eller LFöPL-årsarbetsinkomst som gäller vid den tidpunkt då rätten till förmånen börjar.

Om du bedömer att du kan ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, kan du ansöka om dagpenningen i FPA:s e-tjänst eller med FPA:s blankett.

FPA:s infoblad hjälper dig att bedöma om du har rätt till dagpenning

I infobladet ser du en tabell över olika situationer där man kan ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom.

Infobladet finns på 11 språk:

Skriv ut infobladet i pdf-format för eget bruk eller åt kunden via länken ovan. Du kan också dela länken till infobladet i dina egna nätverk.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.