Gå till innehåll

Från sjukledighet tillbaka till arbetslivet på deltid? Testa hur mycket du vet om partiell sjukdagpenning

Hälsa | 12.11.2019
Skulle du kunna återgå till arbetet på deltid under konvalescenstiden? Testa hur mycket du vet om partiell sjukdagpenning och om hur man kan återgå till arbetet mitt under eller efter en sjukledighet.
Lyssna på artikeln
""

Den partiella sjukdagpenningen gör det lättare för en arbetsoförmögen person att stanna i arbetslivet och att återgå till heltidsarbete. Förmånen bygger på antagandet att arbetstagaren utan anpassade arbetstidsarrangemang och eventuella andra arrangemang som underlättar arbetet skulle vara helt och hållet borta från arbetet och ha rätt till sjukdagpenning.

Företagsläkaren eller den läkare som är förtrogen med kundens arbetsmiljö bedömer den insjuknade arbetstagarens arbetsförmåga och förutsättningar att kunna återgå till arbetet på deltid. Deltidsarbetet får inte äventyra arbetstagarens hälsa och återhämtning.

År 2022 utnyttjade över 28 500 personer med sjukdagpenning möjligheten att arbeta på deltid under konvalescenstiden med stöd av partiell sjukdagpenning. Hur mycket vet du egentligen om partiell sjukdagpenning? Delta i vår frågesport och besvara sju frågor så får du reda på det!

Frågesporten bygger på en intervju med Ismo Hiljanen, ansvarig planerare inom FPA:s grupp för upprätthållande av arbetsförmågan.

Läs mer på FPA:s webbplats

Så ansöker du om partiell sjukdagpenning

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.