Gå till innehåll

Från sjukledighet tillbaka till arbetslivet på deltid? Testa hur mycket du vet om partiell sjukdagpenning

Hälsa | 12.11.2019
Skulle du kunna återgå till arbetet på deltid under konvalescenstiden? Testa hur mycket du vet om partiell sjukdagpenning och om hur man kan återgå till arbetet mitt under eller efter en sjukledighet.
Lyssna på artikeln
Kuvituskuva.
Hur mycket vet du egentligen om partiell sjukdagpenning? Delta i vår frågesport och besvara sju frågor så får du reda på det!

Den partiella sjukdagpenningen gör det lättare för en arbetsoförmögen person att stanna i arbetslivet och att återgå till heltidsarbete. Förmånen bygger på antagandet att arbetstagaren utan anpassade arbetstidsarrangemang och eventuella andra arrangemang som underlättar arbetet skulle vara helt och hållet borta från arbetet och ha rätt till sjukdagpenning.

Företagsläkaren eller den läkare som är förtrogen med kundens arbetsmiljö bedömer den insjuknade arbetstagarens arbetsförmåga och förutsättningar att kunna återgå till arbetet på deltid. Deltidsarbetet får inte äventyra arbetstagarens hälsa och återhämtning.

År 2020 utnyttjade nästan 25 000 personer som fick sjukdagpenning möjligheten att under konvalescenstiden arbeta på deltid med stöd av partiell sjukdagpenning. Hur mycket vet du egentligen om partiell sjukdagpenning? Delta i vår frågesport och besvara sju frågor så får du reda på det!

Frågesporten bygger på en intervju med Ismo Hiljanen, ansvarig planerare inom FPA:s grupp för upprätthållande av arbetsförmågan.

Artikelns uppgift om antal personer som får sjukdagpenning har uppdaterats 26.8.2021 med uppgifter för 2020.

Läs mer på FPA:s webbplats

Så ansöker du om partiell sjukdagpenning

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.