Gå till innehåll

Är du ung och har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning?

Hälsa | 2.3.2021
När du fyller 16 år ändras FPA:s stöd och du kan också ha rätt till andra stöd. Vi samlade tips inför det nya livsskedet.
Lyssna på artikeln

7 tips om FPA:s stöd när du fyller 16 år

 1. När du fyller 16 år kan du ansöka om handikappbidrag för personer över 16 år. Grunderna för beviljande är ändå annorlunda än i handikappbidrag för barn. Även om din sjukdom eller funktionsnedsättning inte har ändrats kan det hända att nivån på stödet är lägre. Det kan också hända att du inte alls får något stöd.
 2. Om du drömmer om studier och jobb kan du få yrkesinriktad rehabilitering från FPA och hitta utbildning och arbete som passar din situation. Det finns flera rehabiliteringsalternativ. För tiden som du får rehabilitering kan du också få ekonomiskt stöd, alltså rehabiliteringspenning.
 3. Om du är 16–19-år, studerar och behöver särskilt stöd kan du få rehabiliteringspenning för unga från FPA. Minimipenningen är 33,15 euro per vardag. Dessutom kan FPA ersätta terminsavgifter och kostnader för studiematerial.
 4. Om du är över 16 år och insjuknar till exempel i en depression kan du få sjukdagpenning. Om du är sjuk länge utreder FPA om du skulle kunna ha nytta av rehabilitering. Ansök om sjukdagpenning på nätet.
 5. Om du inte kan studera eller arbeta på grund av sjukdomen eller funktionsnedsättningen och situationen fortsätter, kan du ansöka om rehabiliteringsstöd eller sjukpension. Också de här stöden kan du ansöka om på nätet.
  • Om du är under 20 år och ansöker om sjukpension utreder FPA först om du har förutsättningar att få rehabiliteringspenning för unga och rehabilitering från FPA.
 6. Om du får sjukpension kan du ha rätt till vårdbidrag för pensionstagare förutsatt att du behöver hjälp och handledning till exempel med din hygien, läkemedel eller kommunikation. Gör ansökan på nätet.
 7. När du flyttar till ett eget hem kan du få allmänt bostadsbidrag för en hyresbostad eller en bostad som du äger. Om du är sjukpensionerad kan du få bostadsbidrag för pensionstagare.

+ Om du behöver råd, ta kontakt per telefon. Du kan också boka en telefontid på nätet om du vill gå igenom dina ärenden i lugn och ro.

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.