Gå till innehåll

Dagpenning vid smittsam sjukdom för den som insjuknat i covid-19 – bilagor som behövs för ansökan

Hälsa | 3.5.2022
Ska du ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom? I så fall behöver du ett intyg av en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare, där det framgår att du har laboratorieverifierad covid-19 och hur lång tid du rekommenderas att vara borta från arbetet på grund av risken för smittspridning.
Lyssna på artikeln

Kom ihåg-lista för ansökan

 1. Som bilaga till din ansökan ska du lämna in ett intyg om laboratorieverifierad covid-19 som utfärdats av en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare som arbetar inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården. Den tid du rekommenderas att vara borta från arbetet på grund av risken för smittspridning ska också framgå av intyget.
 2. För att få intyget ska du gå och testa dig för covid-19. Man kan inte få intyg utifrån ett hemtest.
 3. Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter ditt inkomstbortfall.
  • Om du är löntagare, bifoga arbetsgivarens uppskattning av beloppet av inkomstbortfallet till din ansökan eller be att arbetsgivaren meddelar beloppet till FPA. Dagpenningen bestäms enligt den lön som du skulle ha fått om du hade kunnat sköta ditt arbete. Som lön räknas inte exempelvis skattefria dagtraktamenten och kilometerersättningar.
  • I allmänhet ansöker arbetsgivaren om dagpenning om arbetsgivaren under frånvaron betalar lön för arbete. Då betalar FPA ut sjukdagpenningen direkt till arbetsgivaren.
  • Om du är företagare grundar sig dagpenningsbeloppet på den FöPL- eller LFöPL-årsarbetsinkomst som gällde då frånvaron från arbetet började. FPA får uppgiften om årsarbetsinkomsten direkt från arbetspensionsanstalten.
 4. Du kan lämna in din ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom med bilagor i MittFPA. Som bilaga duger en tydlig bild som du tagit med telefonen. När du skickar ansökan och bilagorna i e-tjänsten är de genast framme!

Du kan fortsättningsvis ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom med ett beslut av den ansvariga smittskyddsläkaren.

Observera att man inte kan få dagpenning vid smittsam sjukdom och sjukdagpenning samtidigt. Om rekommendationen om frånvaro från arbetet på grund av smittrisken upphör eller om en sådan saknas, men du fortfarande är arbetsoförmögen på grund av sjukdom, kan du ansöka om sjukdagpenning. För att få sjukdagpenning behöver du ett läkarintyg om arbetsoförmåga.

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.