Gå till innehåll

Så sköter du ärenden på Mina Kanta-sidor

FPA betjänar | 27.5.2019
Mina Kanta-sidor är en nättjänst där du ser dina egna vård- och receptuppgifter. På Mina Kanta-sidor kan du skicka begäran om receptförnyelse och dokumentera ditt vårdtestamente och din donationsvilja.
Lyssna på artikeln
""

Så sköter du ärenden på Mina Kanta-sidor

 1. Gå till adressen www.kanta.fi och välj Logga in på Mina Kanta-sidor uppe till höger. Du styrs vidare till Suomi.fi-identifikationstjänsten. För att kunna använda Mina Kanta-sidor krävs finländsk personbeteckning och nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort. När du har identifierat dig ska du välja Fortsätt till tjänsten, och då kommer du till Mina Kanta-sidors ingångssida.
  Från ingångssidan kan du gå vidare till dina
  – recept
  – hälso- och sjukvårdsuppgifter
  – uppgifter om välbefinnande
  – samtycken och förbud.
  Vårdnadshavare kan se uppgifter om sina barn under 10 år via länken uppe till höger.
 2. På sidan Recept kan du bläddra bland dina recept och skriva ut en sammanställning av dem. Du kan också söka bland dina recept med olika sökvillkor.
  Om ett recept kan förnyas kan du skicka begäran om förnyelse antingen från receptens ingångssida, från det enskilda receptets sida eller via menyn uppe till vänster. Om du ger ditt telefonnummer får du ett SMS när receptet är förnyat. Kom ihåg att kontrollera att telefonnumret är rätt.
 3. På sidan Hälso- och sjukvårdsuppgifter ser du de uppgifter om dina diagnoser och besök inom hälso- och sjukvården som sparats i Kanta-tjänsterna. På hälso- och sjukvårdsuppgifternas ingångssida finns en sökfunktion med vars hjälp du kan söka uppgifter utifrån diagnos, orsak till besök eller tidpunkt.
 4. Om du upptäcker fel eller brister i dina hälso- och sjukvårdsuppgifter på Mina Kanta-sidor ska du kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet eller det apotek som dokumenterat uppgifterna.
 5. På sidan Uppgifter om välbefinnande visas uppgifter som du själv sparat i Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor. Du kan spara uppgifter med välbefinnandeapplikationer som du har gett åtkomsträttigheter till Datalagret för egna uppgifter.
 6. På sidan Samtycke och förbud kan du ge yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som deltar i din vård tillstånd att använda dina uppgifter. Du kan också begränsa utlämnandet av dina uppgifter.
 7. På Mina Kanta-sidor kan du spara ditt livstestamente och din donationsvilja. De lagras i Patientdataarkivet, via vilket hälso- och sjukvårdsenheterna har tillgång till dem. Gå tillsammans med din behandlande läkare igenom hur livstestamentet inverkar på din vård.

Utnyttja Mina Kanta-sidor för att ta en aktiv roll i att ta hand om din hälsa!

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.