Gå till innehåll

Inkomster inverkar på studiepenningen och bostadsbidraget

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 28.8.2017
Får du allmänt bostadsbidrag och studiestöd från FPA? Om du följer dessa tips kan du vara säker på att stöden betalas ut till rätt belopp.
Lyssna på artikeln
""

Studerande, kom ihåg att inkomster inverkar på dina stöd

  1. Kom ihåg att följa upp årsinkomstgränsen för studiestöd och den månadsinkomst som inverkar på bostadsbidraget.
  2. Årsinkomstgränsen för studiestöd bestäms utgående från hur många månader du lyfter studiestöd under ett kalenderår. Du ska själv hålla reda på att dina årsinkomster inte överskrider årsinkomstgränsen. Ta en titt på hur du kan höja din årsinkomstgräns.
  3. Inkomster som inverkar på bostadsbidraget kan antingen räknas som fortlöpande inkomst eller som ett medeltal av inkomsterna efter att ansökan lämnats in. Inkomsten anses vara fortlöpande om den fortgår i minst 3 månader efter att bostadsbidraget beviljats eller justerats. Inkomst som beaktas är din bruttoinkomst. Också studiepenningen är inkomst som inverkar på bostadsbidraget, men studielån beaktas inte.
  4. Meddela till FPA om ändringar i din inkomst. Om hushållets inkomster stiger med minst 400 €/mån. eller sjunker med minst 200 €/mån jämfört med det föregående beslutet, ska bostadsbidraget justeras.
  5. Meddela förändringar via nätet på FPA:s e-tjänst.

Läs också: Vilka inkomster inverkar på bostadsbidraget? Brutto eller netto?

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.