Gå till innehåll

Testa hur väl du känner förmånernas historia och nutid

Allmänt | 1.12.2022
Vilket år betalade FPA de första förmånerna? Och vilket år tog FPA i bruk den första datorn? Hur stor är årssjälvrisken för läkemedel i år? Testa om dina FPA-kunskaper ligger på topp!
Lyssna på artikeln
En kund bekantar sig med Folkpensionsanstaltens datorer.
Kunden Lyyli Heikkinen bekantar sig med Folkpensionsanstaltens datorer. Vet du vilket år de sociala förmånerna steg in i ”elektronikåldern”?
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.