Sami Niskanen 10.9.2019 5 min

Kontoutdrag – när, hur och varför?

En av de viktigaste bilagorna till en ansökan om utkomststöd är kontoutdraget. Kontoutdragen är också det som kunderna mest grubblar över, speciellt när det gäller dem som ansöker om utkomststöd för första gången. Vad är det för skillnad mellan kontotransaktioner och kontoutdrag? När behövs ett kontoutdrag? Hur lämnar man in kontoutdrag till FPA? Vilken information får FPA utifrån mina kontouppgifter?

Svar på de här frågorna presenteras här i ett nötskal.

Uppgifterna på ditt kontoutdrag behövs för att din ansökan ska kunna behandlas. Av officiella kontoutdrag från banken framgår kontonummer, kontoinnehavaren, kontots saldo, kontotransaktionerna i oavbruten följd samt uppgift om vilken tid kontoutdraget avser. Om du av någon anledning inte kan lämna in annat än kontotransaktionerna går det också för sig, men bara om man kan se kontonumret, kontots saldo och en oavbruten förteckning över kontotransaktionerna.

Till en ny ansökan om utkomststöd ska kontoutdrag alltid bifogas. Om det gäller en ansökan om fortsatt utbetalning av utkomststöd ska kontoutdrag lämnas in på begäran. Då det gäller en ansökan om fortsatt utbetalning ska kontoutdragen lämnas in om FPA ha bett om kontoutdrag i det föregående beslutet. Då anges detta i ditt beslut under punkten ”Så här ska du göra i fortsättningen”, som hittas genast efter kalkylen.

Uppgifterna på ditt kontoutdrag behövs för att din ansökan ska kunna behandlas.

Det kan också hända att handläggaren märker att kontoutdrag behövs först då ansökan redan behandlas hos FPA. I så fall ringer handläggaren till dig, skickar ett meddelande eller ett brev och ber dig lämna in kontoutdragen.

Men om det är gäller en ansökan om fortsatt utbetalning av utkomststöd och ingen har bett om några kontoutdrag, hur gör man då? Får man ändå lämna in kontoutdrag till FPA? Det här är också en fråga som ger våra kunder huvudbry ibland. Och svaret lyder: naturligtvis får man det. Inte skadar det att lämna in kontoutdrag till oss. Många kunder gör det också, för säkerhets skull.

Kontoutdragen får du behändigt från din nätbank. Ladda ner kontoutdragen på din dator i pdf-format eller ta en skärmdump av dem. Det viktigaste är att alla sidor och alla uppgifter syns! Sedan kan du ladda upp dem i FPA:s e-tjänst. Ett annat alternativ är att du lämnar in kontoutdragen i pappersform till FPA.

Kontoutdragen finns inte alltid på nätbankens förstasida, så du kan behöva klicka dig fram i menyn. Om du behöver närmare information om hur man söker kontoutdrag kan du ringa kundservicen hos din bank eller lämna ett meddelande via bankens meddelandefunktion.

Ge ytterligare information om dina kontouppgifter, om du tror att det kan göra handläggningen av din ansökan snabbare.

Ge ytterligare information vid behov. Du kan ge ytterligare information om dina kontouppgifter, om du tror att handläggningen av din ansökan kan gå snabbare då. Alltid lyckas kunderna inte lämna in sina kontoutdrag, av en eller annan orsak. I så fall lönar det sig att nämna detta i ansökan. Du kan också lämna ytterligare information om inkomsterna och utgifterna på ditt konto. Om du till exempel är en ung person i eftervård och du på ditt konto har fått medel för eget hushåll kan du för säkerhet skull nämna det här på din ansökan.

Varför lönar det sig för kunderna att lämna in kontoutdrag? Utkomststödet räknas ju ut så att man från inkomsterna drar av alla godtagbara utgifter. Om dina utgifter är större än dina inkomster kan du beviljas utkomststöd. Ett kontoutdrag är i regel en förutsättning för att rätt till utkomststöd överhuvudtaget ska uppkomma, eftersom FPA med hjälp av kontoutdragen granskar vilka disponibla inkomster och tillgångar du har.

När man kollar ett kontoutdrag upptäcker man kanske att kunden har betalat sådana räkningar som beaktas inom det grundläggande utkomststödet, men att räkningarna ändå inte har lämnats in till FPA. Eller så kan man se att kunden betalar mera i hyra än vad han eller hon borde enligt hyresräkningen. I sådana fall kan handläggaren be att du lämnar in kopior av räkningarna och anmälningarna om hyreshöjningar, och då kan pengarna för de här utgifterna genast betalas in på kontot.

Utifrån ett kontoutdrag kan handläggaren också märka att en kund kan vara i behov av andra tjänster inom socialvården. Om man t.ex. ser att kunden spelat bort en stor summa pengar på penningspel kan handläggaren fråga om spelandet stör det dagliga livet och om han eller hon känner till att man vid behov kan få hjälp hos socialbyrån.

Genom att lämna in kontoutdragen gör du det möjligt för oss att beakta din situation som helhet när vi handlägger ditt ärende.