Pirjo K. Tikka 27.3.2017 2 min

Omaishoitaja, huolehdi myös itsestäsi!

Kela järjestää omaishoitajille kuntoutuskursseja, mutta mitä hyötyä sellaiselle osallistumisesta on? Paljonkin. Kurssilla käsitellään asioita, jotka kuormittavat sinua omaishoitajan työssä ja arjen toiminnoissa. Saat tukea ja neuvoja samanlaisessa elämäntilanteessa olevilta. Vertaisten kokemukset auttavat jaksamaan paremmin arjessa kuntoutuksen päätyttyä.

Kuntoutuksessa opit etsimään ratkaisuja arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin ja sujuvoittamaan sinun ja hoidettavasi yhteiselämää. Saat myös tietoa omien rasitustekijöidesi ja stressin tunnistamiseen ja menetelmiä niiden käsittelyyn. Tämä auttaa sinua selviytymään jatkossa paremmin. Kurssijaksojen välillä voit harjaannuttaa kurssilla jo opittuja asioita käytännössä.

Saat myös tietoa omien rasitustekijöidesi ja stressin tunnistamiseen ja menetelmiä niiden käsittelyyn.

Kurssi auttaa sinua myös verkostoitumaan oman paikkakuntasi toimijoiden kanssa, sillä ennen kuntoutukseen hakemista tarvitset kotikunnan toimijan laatiman selvityksen omaishoitotilanteestanne. Myöhemmin sinun on helpompi ottaa kunnan toimijoihin yhteyttä, kun tarvitset apua.

Kenelle omaishoitajien kuntoutuskurssit sitten on tarkoitettu? Omaishoitajille, jotka osallistuvat päivittäin omaisensa tai läheisensä hoitoon tai avustamiseen. Voit hakea kurssille, vaikka sinulla ei ole kunnan kanssa laadittua omaishoidon sopimusta. Jos sinulla on sairauden tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi vaikeuksia selviytyä arjen toiminnoista, omaishoitajien kuntoutuskurssilta saat tukea näihin haasteisiin.

Vuodesta 2017 kuntoutuskurssille ovat voineet hakea myös alle 18-vuotiaan lapsen tai nuoren omaishoitajat.

Vuodesta 2017 kuntoutuskurssille ovat voineet hakea myös alle 18-vuotiaan lapsen tai nuoren omaishoitajat.

Kela järjestää omaishoitajien kuntoutusta sekä yksilö- että parikursseina. Yksin omaishoitajien kurssille voi osallistua alle 18-vuotiaan lapsen tai nuoren omaishoitajana toimiva vanhempi tai aikuinen omainen samoin kuin aikuisen puolison/läheisen/omaisen omaishoitajana toimiva aikuinen. Parikursseille omaishoitaja ja hoidettava osallistuvat yhdessä.

Kun asetat itse omat tavoitteesi kuntoutukselle, saat siitä paremman hyödyn ja eniten valmiuksia omaishoitajana selviytymiseen. Pohdit omia kuntoutuksen tavoitteitasi yhdessä lääkärin kanssa jo ennen kuntoutusta, jotta hän voi kirjoittaa ne B-lausuntoon. Mietit tavoitteitasi myös kuntoutuksen henkilöstön kanssa, jotta niiden toteutumista voidaan arvioida kurssin edetessä.

Suurin osa kuntoutuskurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Keskustelujen ja toiminnallisten menetelmien avulla käsitellään omaishoitajana toimimisen haasteita ja tuetaan arjen hallintaa. Voit myös itse vaikuttaa kurssin ohjelmaan ja käsiteltäviin asioihin kertomalla toiveistasi etukäteen.

Voit myös itse vaikuttaa kurssin ohjelmaan ja käsiteltäviin asioihin kertomalla toiveistasi etukäteen.

Kuntoutukseen sisältyvä toiminnallinen ohjelma asettaa vaatimuksensa kurssille osallistuvan omaishoitajan – ja parikursseilla myös hoidettavan – toimintakyvylle. Kuntoutuskurssin toiminnallinen ohjelma voi olla esimerkiksi liikunnallista ryhmätoimintaa.

Kiinnostuitko kuntoutuksesta? Omaishoitajien kurssille haetaan Harkinnanvaraisen kuntoutuksen lomakkeella KU132. Saat neuvoa hakemuksen täyttämiseen Kelan palvelunumerosta 020 692 205.

Liitä hakemukseen lääkärinlausunto B sekä ajankohtainen, enintään vuoden vanha, kotikunnan toimijoiden laatima selvitys, jossa kuvataan selviytymistäsi omaishoitajana sekä hoidettavasi pärjäämistä kotona.