Siirry sisältöön

Oppivelvollisuus laajenee 18 ikävuoteen – näin maksuton toinen aste vaikuttaa opiskelijan Kela-etuuksiin

Opiskelu | 6.4.2021
Oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen elokuussa 2021, ja samalla toisen asteen opinnot muuttuvat maksuttomiksi. Muutoksella pyritään siihen, että jokainen nuori saisi toisen asteen tutkinnon suoritettua perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
Kuuntele artikkeli
Kaksi opiskelijaa pulpettien ääressä.
Oppivelvollisuus laajenee 18 ikävuoteen elokuussa 2021. Yhdeksäsluokkalaiset ovat siis velvollisia jatkamaan toisen asteen opintoihin, jotka ovat heille jatkossa maksuttomia.

Mitä oppivelvollisuuden laajeneminen 18 ikävuoteen tarkoittaa?

Oppivelvollisuus on tähän asti tarkoittanut perusopetuksen oppimäärän suorittamista. Vuonna 2021 oppivelvollisuutta laajennetaan 18 ikävuoteen asti. Nuoren pitää siis peruskoulun jälkeen siirtyä suorittamaan toisen asteen tutkintoa lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen tai hakeutua nivelvaiheen koulutukseen.

Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon. Uudistuksen myötä toisen asteen opinnot muuttuvat maksuttomiksi.

Miksi oppivelvollisuusikää nostetaan 18 vuoteen?

Vaikka lähes kaikki nuoret hakeutuvat toisen asteen koulutukseen, jokaisessa ikäluokassa noin 15 prosenttia jää ilman tutkintoa. Lukuvuonna 2017–2018 lukion keskeytti 3,2 prosenttia ja ammatillisen koulutuksen 8,7 prosenttia nuorista, mikä on enemmän kuin edellisenä lukuvuonna.

Opintojen keskeyttämisen taustalla ovat useimmiten henkilökohtaiset ja osittain myös taloudelliset syyt. Keskeyttäneistä etenkin pienituloisten perheiden lasten osuus on suuri. Oppivelvollisuusiän nostamisella ja toisen asteen muuttamisella maksuttomaksi pyritään siihen, että jokainen nuori taustastaan riippumatta saisi toisen asteen tutkinnon suoritettua.

Lue myös: Palveluasiantuntija Heli Ahon blogi oppivelvollisuuden laajenemisesta – Oman elämänsä Ally McBeal

Kuinka kallista toisella asteella opiskelu on tähän asti ollut?

Toisen asteen opintojen välttämättömät kustannukset muodostuvat oppimateriaaleista, työasuista ja -välineistä, tietokoneesta, laskimesta ja tutkintomaksuista. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelun kokonaiskustannukset vaihtelevat opintoalan ja tutkinnon mukaan. Kaikkien alojen keskimääräiset kustannukset ovat opiskelijaa kohti noin 1 800 euroa, josta koulutuksen järjestäjä on maksanut osan ja josta opiskelija on maksanut keskimäärin noin 400 euroa. Lukio-opiskelun välttämättömät kustannukset maksavat opiskelijalle keskimäärin 2 500 euroa. Uudistuksen myötä toisen asteen koulutuksesta tulee opiskelijalle aidosti maksutonta.

Keitä oppivelvollisuuden laajeneminen koskee ja milloin se tulee voimaan?

Maksuton toinen aste ja 18 ikävuoteen laajentunut oppivelvollisuus tulevat voimaan 1. elokuuta 2021. Uudistus koskee 1.1.2021 jälkeen peruskouluopintonsa päättäviä, eli pääasiassa vuonna 2005 syntyneitä nuoria. Tästä vuodesta lähtien yhdeksäsluokkalaiset ovat siis velvollisia jatkamaan koulupolkuaan toisen asteen opintoihin. Laajennettu oppivelvollisuus ja maksuton toinen aste otetaan käyttöön ikäluokka kerrallaan.

Uutta lakia ei sovelleta nuoriin, joiden oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021. Oppivelvollisuuden laajeneminen ei siis koske tällä hetkellä perusopetuksen lisäopetuksessa eli niin sanotulla kymppiluokalla opiskelevia, joiden oppivelvollisuus on lain mukaan päättynyt perusopetuksen päättyessä vuonna 2020. Kymppiluokka ei kuulu perusopetuksen varsinaiseen oppimäärään.

Koulutuksen järjestäjä määrittelee opiskelijakohtaisesti, onko opiskelija ikänsä ja koulutuksensa puolesta maksuttomuuden piirissä. Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija voi saada opintotukea ja koulumatkatukea myös sellaisiin opintoihin, joihin ei ole aikaisemmin myönnetty tukea.

Tuleeko opintotukeen ja asumisen tukemiseen muutoksia, kun opiskelu muuttuu maksuttomaksi?

Pienituloisista perheistä tuleville toisen asteen opiskelijoille maksettiin aiemmin opintorahan oppimateriaalilisää. Sitä ei enää myönnetä maksuttomaan toiseen asteeseen oikeutetuille, sillä he saavat oppimateriaalit maksutta.

Muuta opintotukea maksuttomaan toiseen asteeseen oikeutetut opiskelijat saavat edelleen kuten muutkin opiskelijat. Kun nuori täyttää 17 vuotta ja lapsilisän saaminen loppuu, opintotukea voi hakea Kelasta.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat yhä saada myös yleistä asumistukea. Ulkomailla ja Ahvenanmaalla opiskeleva nuori voi edelleen saada asunnon vuokraan erillistä opintotuen asumislisää.

Uuden lain mukaiset oppivelvolliset eivät maksa kansanopistossa järjestettävästä oppivelvollisille suunnatusta vapaan sivistystyön koulutuksesta. Koulutus on heille maksuton ja asuntolassa asuminen on heille maksutonta, joten he eivät voi saada asuntolaan asumislisää. Muut kuin oppivelvolliset voivat edelleen suorittaa kansanopistoissa maksullisia vapaan sivistystyön koulutuksia ja jos he asuvat oppilaitoksen asuntolassa, he saavat edelleen asumislisää.

Miten maksuton toinen aste vaikuttaa koulumatkatukeen?

Kelan koulumatkatuki korvaa osan toisen asteen opiskelijan koulumatkojen kustannuksista silloin, kun matkojen vähimmäiskilometrimäärä täyttyy. Maksuttomaan koulutukseen oikeutettujen osalta kilometriraja lyhenee, ja jatkossa kodin ja oppilaitoksen väliseksi etäisyydeksi riittää 7 kilometriä. Muiden opiskelijoiden osalta kilometriraja on edelleen 10 kilometriä. Koulumatkatukea voi hakea opiskelun alkaessa, ja siinä on kuukauden takautuva hakuaika.

Juttua varten on haastateltu etuuspäällikkö Piia Kuusistoa Kelasta. Luvut toisen asteen keskeyttäneiden määrästä ja toisen asteen kustannuksista perustuvat hallituksen esitykseen oppivelvollisuuslaiksi (173/2020), jossa on käytetty lähteinä Opetushallituksen, Tilastokeskuksen, Nuorisobarometrin ja Pelastakaa Lapset ry:n selvityksiä.

Lue lisää Kelan sivuilta

Oppivelvollisuus laajenee

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.