Siirry sisältöön

Aloitatko opinnot saamelaisen kulttuurin ja saamen kielten parissa?

Opiskelu | 29.7.2019
Suunnitteletko opintoja Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa, Giellagas-instituutissa tai Saamelaisessa korkeakoulussa? Koostimme tietoa Kelan etuuksista erityisesti sinulle.
Kuuntele artikkeli
""

Loga teavstta davvisámegillii
Luuvâ mainâs anarâškielân
Looǥǥ mainnâz nuõrttsääʹmǩiõʹlle

Opiskelijan tuet Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK) järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Saamelaiskulttuuri on läsnä kaikissa koulun tarjoamissa opinnoissa. SAKK:ssa voi suorittaa mm. ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sekä kansanopisto- tai vapaan sivistystyön opintoja. SAKK on toisen asteen oppilaitos, jossa suoritettaviin päätoimisiin opintoihin voi saada opintotukea.

Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus sekä toisen asteen opiskelijoilla myös koulumatkatuki ja oppimateriaalilisä.

Laajennettu oppivelvollisuus

Useimmat toisen asteen opinnot ovat maksuttomia nuorille, joita laajennettu oppivelvollisuus koskee. Toisen asteen opintoja ovat esimerkiksi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA), lukio-opinnot ja opinnot ammatillisessa oppilaitoksessa. Sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen, jos täytät molemmat seuraavat ehdot:

  • Olet päättänyt peruskoulusi vuonna 2021 tai sen jälkeen.
  • Olet syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Maksuttomuus vaikuttaa opintotuen oppimateriaalilisään ja koulumatkatukeen.

Opiskelijan ikä ja asumismuoto vaikuttavat siihen, mitä etuuksia opiskelija saa. Jos olet itsenäisesti asuva alle 17-vuotias opiskelija, voit saada opintolainan valtiontakausta 300 e/kk kaikkiin opintotukeen oikeuttaviin opintoihin, jos vanhempiesi tulot ovat alle 64 400 euroa vuodessa.

Opiskelijan ikä ja asumismuoto vaikuttavat siihen, mitä etuuksia opiskelija saa.

Voit saada muuta opintorahaa, jos sinusta ei makseta lapsilisää. Opintoraha voidaan yleensä myöntää aikaisintaan 17-vuotissyntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen. Itsenäisesti asuvan 17-vuotiaan opintoraha on vanhempien tuloista riippumatta vähintään 109,04 e/kk. Vanhempien tulot voivat suurentaa opintorahan määrää 268,24 euroon. Jos olet täyttänyt 18 vuotta ja asut itsenäisesti, et voi saada oppimateriaalilisää, mutta saat aina suurimman mahdollisen opintorahan eli 268,23 e/kk, ja opintolainaa 650,00 e/kk.

Jos olet aikuisopiskelija ja saat Työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea, voit saada Kelasta aikuisopiskelijan opintolainan valtiontakauksen. Aikuisopiskelijalle on olemassa myös muita opintojen rahoitusvaihtoehtoja esim. opiskelu vuorotteluvapaalla tai työttömyysturvalla.

Asumistukea vai maksuton asuntolapaikka?

Pitkien välimatkojen Lapissa moni nuori joutuu muuttamaan pois kotoa aloittaessaan opinnot peruskoulun tai lukion jälkeen. Opiskelijat kuuluvat pääsääntöisesti yleisen asumistuen piiriin. Opiskelijat saavat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin.

Jos olet itsenäisesti asuva alle 18-vuotias, voit saada Kelasta yleistä asumistukea, jos saat opintotukea tai jos sinulla on muuta säännöllistä tuloa vähintään työmarkkinatuen verran. Jos olet jo täyttänyt 18 vuotta, voit aina saada yleistä asumistukea, jos asut vuokralla ja jos sinulla tai muilla ruokakunnan jäsenillä ei ole liian isot tulot.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa on myös oma asuntola, jossa asuminen on opiskelijalle maksutonta. Asuntolapaikka on tarkoitettu pääasiassa kaukaa tuleville opiskelijoille, jotka opiskelevat päätoimisesti ja joiden opinnot edellyttävät säännöllistä läsnäoloa opetuksessa. Jos sinulla on oikeus maksuttomaan asuntolapaikkaan, sinulla ei ole oikeutta yleiseen asumistukeen, ellei ole erityistä syytä sille, että et voi ottaa asuntolapaikkaa vastaan. Voit kuitenkin tietyissä tilanteissa olla oikeutettu yleiseen asumistukeen, vaikka asuisitkin asuntolassa koulupäivinä. Voit tarkistaa oikeutesi asumistukeen Kelan asiakaspalvelusta.

Tukea voi saada myös koulumatkaan

Kela voi korvata koulumatkojesi kustannuksia koulumatkatukena, jos suoritat lukio- tai ammatillisia opintoja (eräin poikkeuksin), tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA), oppivelvollisille suunnattua vapaan sivistystyön koulutusta tai aikuisten perusopetusta. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan. Muut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan.

Voit saada koulumatkatukea, jos sinulla on tukeen oikeuttava koulumatka vähintään 10 päivänä kuukaudessa. Tuki on täysimääräinen, jos koulumatkoja on vähintään 15 päivänä kuukaudessa. Jos kuukaudessa on 10–14 tukeen oikeuttavaa matkapäivää, tukesi on noin puolet täysimääräisestä.

Hae koulumatkatukea joka lukuvuodeksi erikseen koulumatkatuen hakemuslomakkeella. Jätä hakemus oppilaitokseesi, joka toimittaa sen Kelaan.

Erityisin perustein on mahdollista saada koulumatkatukea myös omalla autolla matkustamiseen.

Saamelaisalueen koulutuskeskus järjestää koulupäivinä maksuttomat opiskelijakuljetukset myönteisen koulumatkatukipäätöksen saaneille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille välille Ivalo–Inari–Ivalo. Muille opiskelijoille kuljetus on maksullinen. Erityisin perustein on mahdollista saada koulumatkatukea myös omalla autolla matkustamiseen, kuitenkin enintään 100 km:n yhdensuuntaiseen matkaan asti.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen saamen kielten ja kulttuurin opinnot sekä esim. media-alan opinnot ovat niin sanottuja kansanopisto-opintoja tai vapaan sivistystyön opintoja, joihin ei voi saada oppimateriaalilisää eikä koulumatkatukea. Saamen kielen ja kulttuurin opintoihin voit kuitenkin saada koulumatkatukea, jos sinulla on oppivelvollisena oikeus maksuttomaan koulutukseen.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamiseen voi saada oppimateriaalilisää, mutta ei koulumatkatukea. Et voi saada oppimateriaalilisää, jos sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen. Voit saada koulumatkatukea, jos suoritat ammattitutkintoa ja sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen.

Opiskelijan tuet Giellagas-instituutissa

Oulun yliopiston Giellagas-instituutilla on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylimmästä opetuksesta ja tutkimuksesta Suomessa. Giellagas-instituutin oppiaineet ovat saamen kieli ja saamelainen kulttuuri, joista molempia voi opiskella pääaineena.

Tutkintoon johtavia opintoja suorittavana korkeakouluopiskelijana voit saada opintorahaa, joka on yleensä 268,23 e/kk (alaikäisen lapsen huoltajalla 385,40 e/kk). Muihin kuin tutkinto-opintoihin opintotukea voi yleensä saada vain korkeakoulututkinnon suorittanut.

Opintorahan lisäksi opintoja voi rahoittaa opintolainalla. Kelasta haettava opintolainan valtiontakaus korkeakouluopiskelijalle on 650 e/kk. Korkeakouluopintoihin voi saada opintotukea 9 kuukaudeksi lukuvuodessa. Tukikuukaudet ovat syys–toukokuu. Voit kuitenkin hakea tukea myös pidemmäksi ajaksi, jos opiskelet myös kesällä.

Korkeakouluopiskelija saa opiskelija-aterian hinnasta alennuksen ravintoloissa, jotka ovat mukana Kelan ateriatuessa. Korkeakouluopiskelija ei voi saada oppimateriaalilisää tai koulumatkatukea. Korkeakouluopiskelijat saavat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin Kelan asiakkaat.

Jos nostat opintolainaa korkeakoulututkinto-opintojesi aikana ja suoritat tutkinnon määräajassa, voit saada opintolainahyvityksen. Se tarkoittaa, että Kela maksaa osan opintolainastasi. Opintolainahyvitys koskee niitä korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoiden täytyy maksaa Kelalle korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu. Jos suoritat tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun ja olet ilmoittautunut läsnä olevaksi, saat käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluja.

Maksu on 36,80 euroa lukukaudessa. Kela ei lähetä maksusta laskua. Maksu täytyy muistaa maksaa itse. Kevätlukukauden maksu pitää maksaa viimeistään 31.1. ja syyslukukauden maksu viimeistään 30.9.

Opiskelijan tuet Saamelaisessa korkeakoulussa

Saamelainen korkeakoulu (Sámi Allaskuvla) Koutokeinossa tarjoaa korkeakoulututkintoon johtavia opintoja saamen kielissä ja kulttuurissa, käsityössä, journalistiikassa ja poronhoidossa sekä opettajankoulutusta. Saamelainen korkeakoulu on suosittu myös Suomen puolen saamelaisnuorten keskuudessa, ja myös aikuisopiskelijat suorittavat siellä usein täydentäviä opintoja.

Opintorahan määrä ja myöntämisperusteet ulkomailla suoritettaviin korkeakouluopintoihin ovat samat kuin Suomessa suoritettavissa korkeakouluopinnoissa. Opintolainan valtiontakaus on 800 e/kk kaikilla ulkomailla opiskelevilla.

Jos opiskelet ulkomailla ja asut siellä vuokralla, voit saada Kelasta opintotuen asumislisää.

Jos opiskelet ulkomailla ja asut siellä vuokralla, voit saada Kelasta opintotuen asumislisää. Voit hakea sitä samalla, kun haet muutakin opintotukea. Asumislisän määrä on 210 e/kk. Jos et asu ulkomailla siellä suorittamiesi opintojen vuoksi, et voi saada asumislisää. Ulkomaan asumislisää ei myöskään myönnetä, jos asut vanhempasi luona tai omistusasunnossa.

Jos ulkomailla opiskeleva hakee ja saa Kelasta opintotukea, hänen ei tarvitse erikseen ilmoittaa Kelalle ulkomaille muutostaan. Kelalle on kuitenkin ilmoitettava, jos aloitat työskentelyn ulkomailla. Ulkomailla työskentely johtaa yleensä siihen, että henkilö siirtyy työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin.

Kelan suomenkielinen Opiskelu ja asevelvollisuus -palvelunumero vastaa arkisin klo 9–16 numerossa 020 692 209.  Kelan pohjoissaamenkielinen puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 9–11 numerossa 020 634 2894. Kelan koltansaamenkielinen puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 9–11 numerossa 020 634 4795.

Artikkelia varten on haastateltu vastaavaa suunnittelijaa Ilpo Lahtista Kelasta. Artikkeli on päivitetty 31.1.2023.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.