Opiskelu 6 min

Aloitatko opinnot saamelaisen kulttuurin ja saamen kielten parissa?

Suunnitteletko opintoja Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa, Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa tai Saamelaisessa korkeakoulussa Norjan Koutokeinossa? Koostimme tietoa Kelan etuuksista erityisesti sinulle.

Kuuntele artikkeli
teksti Arja Jomppanen, kuva Saamelaisalueen koulutuskeskus 29.7.2019
Kuvituskuva. Saamelaisasuisia opiskelijoita tekemässä käsitöitä.

Loga teavstta davvisámegillii
Luuvâ mainâs anarâškielân
Looǥǥ mainnâz nuõrttsääʹmǩiõʹlle

Opiskelijan tuet Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK) järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Saamelaiskulttuuri on läsnä kaikissa koulun tarjoamissa opinnoissa. SAKK:ssa voi suorittaa mm. ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sekä kansanopisto- tai vapaan sivistystyön opintoja. SAKK on toisen asteen oppilaitos, jossa suoritettaviin päätoimisiin opintoihin voi saada opintotukea.

Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus sekä toisen asteen opiskelijoilla myös koulumatkatuki ja oppimateriaalilisä.

Opiskelijan ikä ja asumismuoto vaikuttavat siihen, mitä etuuksia opiskelija saa.

Jos olet itsenäisesti asuva alle 17-vuotias opiskelija, voit saada opintorahan oppimateriaalilisää 47,26 e/kk lukio-opintoihin ja ammatillisiin opintoihin, jos vanhempiesi tulot ovat enintään 41 100 euroa vuodessa. Muuta opintorahaa et voi saada 17-vuotiaaksi saakka maksettavan lapsilisän vuoksi. Lisäksi voit saada opintolainan valtiontakausta 300 e/kk kaikkiin opintotukeen oikeuttaviin opintoihin, jos vanhempiesi tulot ovat alle 64 400 euroa vuodessa.

Itsenäisesti asuvan 17-vuotiaan opintoraha on vanhempien tuloista riippumatta vähintään 102,75 e/kk. Vanhempien tulot voivat suurentaa opintorahan määrää 252,76 euroon. Jos olet täyttänyt 18 vuotta ja asut itsenäisesti, et voi saada oppimateriaalilisää, mutta saat aina suurimman mahdollisen opintorahan eli 252,76 e/kk, ja opintolainaa 650,00 e/kk.

Jos olet aikuisopiskelija ja saat Työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea tai soviteltua aikuiskoulutustukea, voit saada Kelasta aikuisopiskelijan opintolainan valtiontakauksen. Aikuisopiskelijalle on olemassa myös muita opintojen rahoitusvaihtoehtoja esim. opiskelu vuorotteluvapaalla tai työttömyysturvalla.

Asumistukea vuokra-asuntoon vai maksuton asuntolapaikka?

Pitkien välimatkojen Lapissa moni nuori joutuu muuttamaan pois kotoa aloittaessaan opinnot peruskoulun tai lukion jälkeen. Opiskelijat kuuluvat pääsääntöisesti yleisen asumistuen piiriin.

Jos olet itsenäisesti asuva alle 18-vuotias, voit saada Kelasta yleistä asumistukea, jos saat opintotukea tai jos sinulla on muuta säännöllistä tuloa vähintään työmarkkinatuen verran. Jos olet jo täyttänyt 18 vuotta, voit aina saada yleistä asumistukea, jos asut vuokralla ja jos sinulla tai muilla ruokakunnan jäsenillä ei ole liian isot tulot.

Lue myös: Onni muutti Helsinkiin lukioon: ”Maailmankuva laajenee, kun muuttaa nuorena kotoa”

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa on oma asuntola, jossa asuminen on opiskelijalle maksutonta. Asuntolapaikka on tarkoitettu pääasiassa kaukaa tuleville opiskelijoille, jotka opiskelevat päätoimisesti ja joiden opinnot edellyttävät säännöllistä läsnäoloa opetuksessa. Jos sinulla on oikeus maksuttomaan asuntolapaikkaan, sinulla ei ole oikeutta yleiseen asumistukeen, ellei ole erityistä syytä sille, että et voi ottaa asuntolapaikkaa vastaan. Voit kuitenkin tietyissä tilanteissa olla oikeutettu yleiseen asumistukeen, vaikka asuisitkin asuntolassa koulupäivinä. Voit tarkistaa oikeutesi asumistukeen Kelan asiakaspalvelusta.

Tukea voi saada myös koulumatkaan

Voit saada Kelasta koulumatkatukea, jos opiskelet päätoimisesti, koulumatkasi kustannukset ovat yli 54 e/kk ja päivittäinen koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan. Koulumatkatukea voi saada julkisella liikenteellä matkustamiseen tai erityiseen koulukuljetukseen.

Saamelaisalueen koulutuskeskus järjestää koulupäivinä maksuttomat opiskelijakuljetukset myönteisen koulumatkatukipäätöksen saaneille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille välille Ivalo–Inari–Ivalo. Muille opiskelijoille kuljetus on maksullinen. Erityisen perustein on mahdollista saada koulumatkatukea myös omalla autolla matkustamiseen, kuitenkin enintään 100 km:n yhdensuuntaiseen matkaan asti.

Lukiolainen ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija voi saada koulumatkatukea päivittäisiin koulumatkoihin.

Koulumatkatukea voi saada ainoastaan päivittäiseen matkustamiseen asunnon ja opiskelupaikan välillä. Viikoittaisiin kotipaikkakunnan ja opiskelupaikkakunnan välisiin matkoihin sitä ei voi saada, vaikka kustannukset olisivatkin huomattavia. Julkisen liikenteen opiskelija-alennukset ja itsenäisesti asuvan opiskelijan korkeammat opintoetuudet helpottavat onneksi kotona käymistä pitkienkin matkojen päästä.

SAKK:n saamen kielten ja kulttuurin opinnot sekä esim. media-alan opinnot ovat niin sanottuja kansanopisto-opintoja tai vapaan sivistystyön opintoja, joihin ei voi saada oppimateriaalilisää eikä koulumatkatukea. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamiseen voi saada oppimateriaalilisää, mutta ei koulumatkatukea.

Opiskelijan tuet Giellagas-instituutissa

Oulun yliopiston Giellagas-instituutilla on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylimmästä opetuksesta ja tutkimuksesta Suomessa. Giellagas-instituutin oppiaineet ovat saamen kieli (pohjoissaamen ja inarinsaamen linjat) ja saamelainen kulttuuri, joista molempia voi opiskella pääaineena.

Tutkintoon johtavia opintoja suorittavana korkeakouluopiskelijana voit saada opintorahaa, joka on yleensä 252,76 e/kk (alaikäisen lapsen huoltajalla 353,75 e/kk). Muihin kuin tutkinto-opintoihin opintotukea voi yleensä saada vain korkeakoulututkinnon suorittanut.

Opintorahan lisäksi opintoja voi rahoittaa opintolainalla. Kelasta haettava opintolainan valtiontakaus korkeakouluopiskelijalle on 650 e/kk. Korkeakouluopintoihin voi saada opintotukea 9 kuukaudeksi lukuvuodessa. Tukikuukaudet ovat syys–toukokuu. Voit kuitenkin hakea tukea myös pidemmäksi ajaksi, jos opiskelet myös kesällä.

Opiskelijat saavat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin.

Korkeakouluopiskelija saa opiskelija-aterian hinnasta alennuksen ravintoloissa, jotka ovat mukana Kelan ateriatuessa. Korkeakouluopiskelija ei voi saada oppimateriaalilisää tai koulumatkatukea. Korkeakouluopiskelijat saavat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin Kelan asiakkaat.

Jos nostat opintolainaa korkeakoulututkinto-opintojesi aikana ja suoritat tutkinnon määräajassa, voit saada opintolainahyvityksen. Se tarkoittaa, että Kela maksaa osan opintolainastasi. Opintolainahyvitys koskee niitä korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Tammikuusta 2021 alkaen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoiden pitää maksaa Kelalle terveydenhoitomaksu. Kun maksat terveydenhoitomaksun, saat saa käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluja.

Terveydenhoitomaksu on noin 40 euroa lukukaudessa. Kela kertoo maksun tarkan määrän loppuvuodesta 2020.

Opiskelijan tuet Saamelaisessa korkeakoulussa Koutokeinossa

Saamelainen korkeakoulu (Sámi Allaskuvla) Norjan Koutokeinossa tarjoaa korkeakoulututkintoon johtavia opintoja saamen kielissä ja kulttuurissa, käsityössä, journalistiikassa ja poronhoidossa sekä opettajankoulutusta. Saamelainen korkeakoulu on suosittu myös Suomen puolen saamelaisnuorten keskuudessa, ja myös aikuisopiskelijat suorittavat siellä usein täydentäviä opintoja.

Opintorahan määrä ja myöntämisperusteet ulkomailla suoritettaviin korkeakouluopintoihin ovat samat kuin Suomessa suoritettavissa korkeakouluopinnoissa. Opintolainan valtiontakaus on 800 e/kk kaikilla ulkomailla opiskelevilla.

Jos opiskelet ulkomailla ja asut siellä vuokralla, voit saada Kelasta opintotuen asumislisää.

Jos opiskelet ulkomailla ja asut siellä vuokralla, voit hakea Kelasta opintotuen asumislisää. Asumislisän määrä on 210 e/kk. Asumismenosi eivät vaikuta asumislisän määrään. Jos et asu ulkomailla siellä suorittamiesi opintojen vuoksi, et voi saada asumislisää. Ulkomaan asumislisää ei myöskään myönnetä, jos asut vanhempasi luona tai omistusasunnossa.

Jos ulkomailla opiskeleva hakee ja saa Kelasta opintotukea, hänen ei tarvitse erikseen ilmoittaa Kelalle ulkomaille muutostaan. Kelalle on kuitenkin ilmoitettava, jos aloitat työskentelyn ulkomailla. Ulkomailla työskentely johtaa yleensä siihen, että henkilö siirtyy työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin.

Kelan suomenkielinen Opiskelu ja asevelvollisuus -palvelunumero vastaa arkisin klo 9-16 numerossa 020 692 209. Kelan pohjoissaamenkielinen puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 13-15 numerossa 020 634 2894. Inarin- ja koltansaamenkielistä palvelua saa tulkin avustuksella.

Artikkelia varten on haastateltu vastaavaa suunnittelijaa Ilpo Lahtista Kelasta. Artikkeli on päivitetty 18.6.2020.

""