Merja Pouttu 23.11.2017 3 min

Rehabilitering och vardag – en omöjlig ekvation?

För ett tag sedan utvecklade man vid sidan av slutenvårdsrehabiliteringen olika tjänster för öppenvårdsrehabilitering. Skälet var förutom de minskade anslagen också en strävan att bättre integrera rehabiliteringen i rehabiliteringsklientens vardag. I fråga om många av de rehabiliteringstjänster som FPA tillhandahåller kan klienten välja det lämpligaste alternativet med tanke på sin egen livssituation.

Till skillnad mot slutenvårdsrehabiliteringen deltar klienten i öppenvårdsrehabiliteringen dagtid och tillbringar nätterna hemma. Rehabiliteringen kan förläggas till särskilda dagar under både förmiddagar och eftermiddagar. På så sätt kan klienten kombinera rehabiliteringen med studier eller arbete enligt sina egna behov.

De som har deltagit i öppenvårdskurserna har varit belåtna och ansett att tretimmarsetapperna varit idealiska.

Exempelvis behöver den som har hund inte skaffa någon hundvakt för rehabiliteringstiden.

Varför då välja öppenvården? För det första är avståndet hemifrån till rehabiliteringen skäligt och den tid som går åt till resorna därmed rimlig. För det andra går det att vid sidan av öppenvårdsrehabiliteringen studera eller arbeta en del av dagen och att dessutom sköta vardagssysslorna. Exempelvis den som har hund behöver inte skaffa någon hundvakt för rehabiliteringstiden. För det tredje kan man ansöka om rehabiliteringspenning lika väl för kortvarigare rehabilitering som för heldagsrehabilitering. Sammantaget är öppenvårdsrehabiliteringen en flexibel lösning som tar hänsyn till klientens behov.

FPA ordnar öppenvårdsrehabilitering för yrkesstuderande med depressions- och ångeststörningar samt för personer med , hjärtsjukdomar, reuma och MS. För förvärvsarbetande med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom finns en särskild KIILA-rehabilitering. Du kan söka olika öppenvårdskurser bland FPA:s kursutbud.

Eftersom rehabiliteringsklienternas mål och behov varierar, anpassas kursernas innehåll, rytm och tempo individuellt.

Vilket är syftet med öppenvårdsrehabiliteringen? Det allmänna syftet med FPA-rehabiliteringen är att trygga och förbättra funktionsförmågan och att upprätthålla och öka delaktigheten och aktiviteten. I öppenvårdsrehabiliteringen nås målen genom gruppövningar och individuella samtal. Avsikten är att deltagaren ska få resurser för att klara av sina studier, sitt arbete och övriga vardagssysslor. Kamratstödet och grupparbetet bidrar till att de allmänna och individuella målen kan nås och till att motivationen att uppnå en förändring består. Rehabiliteringsklienten har också stöd av ett multidisciplinärt team, som förbättrar möjligheterna att uppnå varaktiga effekter.

Samma sjukdom kan påverka rehabiliteringsklienterna på olika sätt. Eftersom klienternas mål och behov varierar, anpassas kursernas innehåll, rytm och tempo individuellt. Det som man lärt sig under övningarna i öppenvårdsrehabiliteringen sporrar till självständiga övningar hemma. Det är lätt att fortsätta med dem i vardagen. Alla förändringar nås ett steg i taget – må det sedan gälla funktionsförmågan, delaktigheten eller andra rehabiliteringsmål.

Översättning: Kurt Kavander