Siirry sisältöön

Työnantaja voi hakea Kelan päivärahoja tulorekisterissä

Koti & Perhe | 30.10.2018
Tulorekisteri on uusi asiointikanava Kelan yleisimpien päivärahojen hakemiseksi. Se on tarkoitettu etenkin suurille työnantajille, joilla on käytössään yhteensopiva palkkajärjestelmä.
Kuuntele artikkeli
Nainen katsoo tietokonetta ihmeissään.
Työnantaja voi hakea tulorekisterissä Kelalta sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, erityisäitiysrahaa, kuntoutusrahaa sekä perhevapaakorvausta.

1. Millaisia muutoksia tulorekisteri tuo työnantajan Kela-asiointiin, työnantajan asiointipalvelun vastaava suunnittelija Päivi Hyvärinen Kelasta?

Etuuksien hakemista varten  on avattu vanhojen asiointipalvelujen  rinnalle kokonaan uusi väylä, joka vähitellen korvaa nykyisen Ilmoitin.fi-palvelun eSara-menetelmän. Kelan hakemukset kuuluvat tulorekisteriin syötettävien tietojen vapaaehtoiseen osioon, ja työnantajien odotetaan siirtyvän uuteen menetelmään vähitellen, kun ohjelmistot sen sallivat.

2. Mitä Kelan päivärahoja voi hakea tulorekisterissä ja mitä ei?

Tulorekisterin kautta voi hakea sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, erityisäitiysrahaa, kuntoutusrahaa sekä perhevapaakorvausta. Sen sijaan osa-aikaiseen poissaoloon liittyviä päivärahoja ei voi uuden väylän kautta hakea, sillä tulorekisteriin ei voi ilmoittaa osittaiseen poissaoloon liittyviä työaikatietoja.

3. Mitä päivärahojen hakeminen tulorekisterissä edellyttää työnantajalta?

Ensin tarvitaan yhteensopiva palkkajärjestelmä. Työnantajan on myös annettava Kelaan suostumus sähköisen päätöksen vastaanottoon. Sen jälkeen kaikki päätökset toimitetaan sähköisesti asioinnin tavasta riippumatta.

Työnantaja hakee päivärahoja tulorekisterissä antamalla palkkatietoilmoituksella henkilöä koskevat poissaolo- ja palvelussuhdetiedot. Hakemista koskevan valinnan voi tehdä ilmoittaessaan palkallisesta poissaolosta. Tulorekisteriä varten työnantaja tarvitsee Suomi.fi-valtuudet.

Päätösten vastaanottamiseen ja muuhun Kela-asiointiin tarvitaan 25.9.2020 asti Katso-tunnukset, mutta jo 26.9.2020 myös Työnantajan asiointipalvelu siirtyy käyttämään Suomi.fi -valtuuksia.
Kaikkien työnantajaorganisaatioille pitää sitä ennen antaa asiointipavelun käyttäjälle Kelan Suomi.fi-valtuudet.

4. Kuka voi hakea päivärahoja tulorekisterissä?

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voi toimia yrityksen puolesta johtavassa asemassa oleva tai tätä varten valtuutettu henkilö. Roolit ja valtuuskoodit on selvitetty tulorekisteri.fi -sivustolla

5. Miten päivärahoja haetaan tulorekisterissä?

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin teknisen rajapinnan avulla. Haluammekin palvella uudella menetelmällä isoja toimijoita, joilla on käytössään palkkajärjestelmä. Tulorekisterissä  voi myös ilmoittaa palkka- ja poissaolotietoja ja tehdä Kela-hakemuksia. Emme kuitenkaan suosittele sitä etenkään satunnaisesti etuuksia hakeville, sillä käyttöliittymä ei tarkista, ovatko syötetyt tiedot riittäviä ja oikeita. Oikein lähetetyt hakemukset säästävät kaikkien työaikaa.

6. Miten tulorekisterihakemusten liitteet toimitetaan?

Yleisin tarvittava liite on lääkärintodistus. Tavoitteena on, että niiden sähköinen välittäminen käynnistyisi pian. Tämä muutos ei kuitenkaan ole kiinni Kelasta, vaan edellyttää terveydenhuollon toimijoiden siirtymistä sähköiseen välitykseen. Siihen asti kaikkien työnantajien  liitteiden  toimitustapa on posti tai suojattu sähköposti.

7. Voiko päivärahoja edelleen hakea vanhalla tavalla?

Kaikki vanhat menetelmät säilyvät toistaiseksi entisellään, ja myös Ilmoitin.fi-palvelussa voi yhä lähettää eSara-tiedostoja. Peräkkäistiedostojen vastaanoton Kela saattaa kuitenkin joutua lopettamaan nopeastikin, kun Työnantajan asiointipalvelu siirtyy käyttämään Suomi.fi-valtuuksia vuonna 2020.

8. Miksi työnantajan kannattaa siirtyä tulorekisterin käyttöön?

Kela on keventänyt hakemusten tietosisältöä, jotta etuuksien hakeminen tulorekisterin kautta olisi mahdollisimman vaivatonta suoraan työnantajan järjestelmästä. Tulorekisteri mahdollistaa myös useiden hakemusten lähettämisen yhtä aikaa. On myös hyvä muistaa, että työnantajat joutuvat joka tapauksessa lähettämään palkkatiedot tulorekisteriin. Jos tulorekisteriin lähettää myös poissaolotiedot, ei tarvitse käyttää kahta eri järjestelmää.

9. Miten tulorekisteri muuttaa päivärahan hakemista, jos päivärahan määräytymistä haetaan kuuden kuukauden tulojen perusteella?

Sairausvakuutuslain uudistuksen myötä päivärahan perusteena käytetään aina uositulo eli 12 kuukauden tulot,  jotka Kela saa mm. työnantajan tulorekisteriin ilmoittaminen palkkatietojen perusteella.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.