Siirry sisältöön

Saamenkieliset palvelut Kelassa

Kela palvelee | 20.5.2019
Tarvitsetko Kelan palveluita ja äidinkielesi on saame? Saamen kielilain mukaan saamelaisella on oikeus saada asiansa hoidetuksi viranomaisissa saamen kielellä.
Kuuntele artikkeli
""

Kelan saamenkielisiä palveluita kehitetään kohti sähköisiä palveluita. Saamelaisista hieman yli 60 % asuu nykyään saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Sähköiset palvelut tavoittavat saamenkieliset asiakkaat asuinpaikasta riippumatta.

Loga teavstta davvisámegillii
Luuvâ mainâs anarâškielân
Looǥǥ mainnâz nuõrttsääʹmǩiõʹlle

1. Keitä ovat saamelaiset ja mitä saamen kieliä Suomessa puhutaan?

Saamelaiset ovat Euroopan Unionin ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisia asuu Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa sekä Venäjällä. Suomessa on noin 10 000 saamelaista. Suomessa puhutaan kolmea eri saamen kieltä, pohjois-, inarin- ja koltansaamea. Suurin osa Suomessa asuvista saamea äidinkielenään puhuvista puhuu pohjoissaamea.

Saamen kielilain 1086/2003 mukaan saamelaisella on oikeus saada asiansa hoidetuksi viranomaisissa äidinkielellään. Saamelaisten kotiseutualueella oikeus asioida saamen kielellä ulottuu myös toisen henkilön asian hoitamiseen.

Saamelaisista hieman yli 60 % asuu nykyään kotiseutualueen ulkopuolella, joten työkenttä on aidosti valtakunnallinen.

2. Mitä Kelan palvelukanavaa suosittelette saamenkielisille asiakkaille?

Voit hoitaa Kela-asioitasi saamen kielellä puhelimessa, etäpalvelussa, Virtu-pisteessä tai asiointipisteessä.

Kelan saamenkielinen puhelinpalvelu päivystää arkisin klo 9–11 seuraavissa numeroissa:

Voit ottaa myös etäpalveluyhteyden joko kotikoneelta tai Lapin Virtu-pisteeltä. Videoyhteydellä tapahtuva etäpalvelu vastaa toimistoasiointia.

Saamenkielinen asiakas voi myös jättää yhteydenottopyynnön sähköpostilla. Ilmoita viestissä nimesi, puhelinnumerosi ja palvelukielesi (pohjois-, inarin- tai koltansaame) sekä asioinnin aihe yleisellä tasolla. Henkilökohtaisia tietoja ei kannata lähettää sähköpostitse. Kelan saamenkielinen palveluasiantuntija tai Kelan järjestämä tulkki ottaa sinuun yhteyttä sopiakseen tarkemmin asiointitavasta ja -ajasta.

Saamenkielisiä asiakirjoja ja hakemuksia voi tällä hetkellä lähettää Kelaan asiointipalvelu OmaKelan kautta liitetiedostona.

3. Mitä muita kieliperusteisia etuuksia Kela tarjoaa saamenkielisille asiakkaille?

Kela on myöntänyt saamelaisten kotiseutualueella asuville saamenkielisille asiakkaille kieleen perustuvan vakiotaksiasiakkuuden terveydenhuollon matkoille. Tämä tarkoittaa sitä, että saamenkielisellä asiakkaalla on oikeus käyttää omakielistä taksipalvelua terveydenhuollon matkoillaan.

Kela järjestää saamenkielisille myös kuntoutusta. Voit etsiä saamenkielisille kohdennettuja kuntoutuksia Kelan kuntoutuskurssihaun kautta valitsemalla kieleksi ”saame”.

Saamenkielinen asiakas voi halutessaan saada tulkkauksen myös muihin Kelan järjestämiin kuntoutuksiin. Ole yhteydessä Kelaan, jos tarvitset tulkkausta.

4. Miten saamenkielisiä palveluita kehitetään?

Saamenkielisten palvelujen kehittämistyötä tehdään kulttuurilähtöisesti ja yhteistyössä saamelaisen yhteisön kanssa. Kehittämistyössä kuullaan paitsi asiakkaita myös Suomen saamelaiskäräjiä ja muita sosiaali- ja terveysalan toimijoita.

Saamenkielisiä palveluita kehitettäessä kaikki kolme Suomessa puhuttua saamen kieltä, pohjois-, inarin- ja koltansaame, ovat tasa-arvoisessa asemassa.

5. Millaisena näette saamenkielisten palvelujen tulevaisuuden?

Näemme saamenkielisten palveluiden tulevaisuuden valoisana. Saamen kielten elpymisen myötä saamenkielisten palveluiden kysyntä on lisääntynyt, ja erityisesti nuoret saamelaiset haluavat käyttää omakielisiä sähköisiä viranomaispalveluita.

Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa Kela pystyy tarjoamaan kattavat sähköiset palvelut myös kaikilla kolmella saamenkielellä. Sähköiset palvelut tavoittavat saamenkieliset asiakkaat asuinpaikasta riippumatta.

Artikkelia on päivitetty 31.1.2023.

Päivitä tieto asiointikielestäsi

Kela saa tiedon asiakkaan äidinkielestä ja asiointikielestä suoraan väestötietojärjestelmästä. Palvelujen kehittämisen kannalta olisi tärkeää, että saamenkieliset asiakkaat ilmoittaisivat asiointikielekseen saamen kielen. Omien VTJ-tietojen tarkistaminen ja päivittäminen hoituu helposti täällä.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.