Irja Kiisseli 1.9.2017 2 min

Olisiko OPI-kurssi sinua varten?

Masentaa, ahdistaa ja opinnot uhkaavat pitkittyä? Jos olet 16–25-vuotias ja suoritat ammatillista perustutkintoa, sinulla voi olla mahdollisuus päästä Kelan tukemalle OPI-kurssille. Se on opintojen ohessa suoritettava kuntoutuskurssi, jolla saa tukea mielenterveysongelmiin ja opintojen loppuun saattamiseen. Esimerkiksi painoviestintää opiskeleva 18-vuotias Jonna selätti OPI-kurssilla pahimman jännittämisen ja ahdistuksen.

OPI-kursseja järjestetään 13 ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Jokaisen mukana olevan oppilaitoksen opiskelijoille järjestetään vuosittain kaksi kurssia.

OPI-kurssin idea on siinä, että kuntoutukseen voi osallistua opiskelun ohella, joten sen takia ei tule pitkiä poissaoloja.

OPI-kurssin idea on siinä, että kuntoutukseen voi osallistua opiskelun ohella, joten sen takia ei tule pitkiä poissaoloja. Kurssiin sisältyy 6–8 yksilöllistä käyntikertaa ja 14 ryhmämuotoista kuntoutuspäivää kahden peräkkäisen lukukauden aikana. Oppilaitos huolehtii esimerkiksi erityisopetuksella siitä, ettei opiskelija jää opinnoissa jälkeen kuntoutuksesta aiheutuvien poissaolojen takia.

Mitä OPI-kurssilla sitten tehdään? Kurssin tavoitteena on tukea opiskelusta selviytymistä, vahvistaa toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä rohkaista huolehtimaan omasta arjesta ja elämästä.

Kuntoutuksen alkuvaiheen yksilökäynneillä opiskelija voi selvittää omaa tilannettaan kaikessa rauhassa OPI-kurssin työntekijän kanssa ja miettiä, mitä kuntoutukselta ja opiskelulta haluaa.

Kuntoutuksen keskivaiheen yksilökäynteihin sisältyy kolme verkostoneuvottelua. Näihin neuvotteluihin osallistuvat nuoren ja kurssin työntekijän lisäksi tilanteen mukaan esimerkiksi oppilaitoksen kuraattori, opettaja tai erityisopettaja. Neuvotteluissa voidaan käsitellä esimerkiksi nuoren tukemista opinnoissa ja opiskelusuunnitelman räätälöimistä nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan.

Toiminnallisten menetelmien avulla on mahdollista vapautua omasta arkuudesta ja päästä mukaan ryhmätilanteisiin.

Kuntoutukseen sisältyy myös ryhmäjaksoja. Monilla OPI-kursseille osallistuvilla on sosiaalisiin tilanteisiin liittyvää arkuutta ja jännitystä. Ryhmäjaksoilla käytetään muun muassa erilaisia toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla on mahdollista vapautua omasta arkuudesta ja päästä mukaan ryhmätilanteisiin. Vastaavia tilanteita ei tarvitse sitten koulussa tai työharjoittelussa jännittää, vaan voi keskittyä opiskeluun tai työntekoon.

Kuulostaako hyvältä? Voit ottaa kurssille hakeutumisen puheeksi esimerkiksi oppilaitoksesi yhdyshenkilön, kuraattorin, terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. Lisäksi kuntoutuksen palveluntuottajat järjestävät kurssien hakuvaiheessa ammatillisissa oppilaitoksissa infotilaisuuksia, joihin kiinnostuneet voivat osallistua.

OPI-kursseja on järjestetty pian kaksi vuotta, ja ne ovat osoittautuneet tarpeellisiksi. Kurssi auttaa saattamaan opinnot loppuun sekä vahvistamaan sosiaalisia suhteita. Vertaistuellakin on merkitystä: moni kurssille osallistunut nuori on huomannut, ettei olekaan ongelmiensa kanssa yksin.