Elli Aaltonen 5.12.2017 4 min

Seniorerna sköter ärenden över webben – och det är inte alls så ovanligt

Den här veckan kryllar medierna av digitala och teknologiska teman, när den stora uppstartsmässan Slush i Helsingfors körde igång. Kring Slush har det uppkommit också andra evenemang, såsom Digital Silver, som för samman aktörer med intresse för hur digitala lösningar kan tämjas för att gå den åldrande befolkningens ärenden. Också jag hör till dem.

FPA:s ambition är att betjäna kunderna optimalt utifrån deras individuella behov. Vi har alltjämt ett täckande nätverk av byråer, och vår telefonservice betjänar i olika förmånsfrågor. Många aktiva seniorer skulle dock kunna sköta sina ärenden lättast och snabbast över nätet.

Det påstås att seniorerna drar sig för teknik och webbtjänster. Det är inte riktigt sant. Det är ändå klart att de måste tycka att en tjänst är nyttig: många kopplar med Skype upp videosamtal till barnbarnen eller håller kontakt med släktingar och vänner i de sociala medierna. Det är också lätt att boka tid till läkare över nätet.

Många kopplar med Skype upp videosamtal till barnbarnen eller håller kontakt med släktingar och vänner i de sociala medierna.

Våra kunder sköter allt oftare sina ärenden elektroniskt. År 2012 registrerades redan över 8 miljoner inloggningar i FPA:s e-tjänst och i år hela 20 miljoner bara fram till slutet av oktober.

Seniorerna utgör visserligen en minoritet av användarna. För många seniorer med låga inkomster är exempelvis bostadsbidraget för pensionstagare en viktig förmån, som även den kan sökas över nätet. Ändå är ansökningarna via e-tjänsten dock färre än i fråga om många andra förmåner: drygt en sjättedel av de nya ansökningarna lämnas in via e-tjänsten. Antalet ökar dock varje år. E-tjänsten är behändig även vid anmälan om förändringar i livssituationen.

Anlitandet av e-tjänster ökar så det knakar, och kunderna har verkligen anammat sig tjänsterna. Varför skulle således inte även seniorerna kunna sköta sina ärenden över nätet?

År 2012 registrerades över 300 000 inloggningar på Mina Kanta-sidorna. Då var tjänsten ännu splitterny. I år har tjänsten redan haft över 10,5 miljoner inloggningar. Mina Kanta-sidorna innehåller tjänster som är viktiga för oss alla; där kan man kontrollera sina egna recept och också förnya dem. Via tjänsten kommer man åt även laboratorieresultat, som sänka och socker.

Anlitandet av e-tjänster ökar så det knakar, och kunderna har verkligen anammat sig tjänsterna. Varför skulle således inte även seniorerna kunna sköta sina ärenden över nätet? Naturligtvis behövs information om tjänsterna och dessutom stöd och uppmuntran.

FPA är med och stöder seniorerna i anlitandet av e-tjänster. I år deltog vi tillsammans med andra aktörer för första gången i turnén Digimpi Lappi (Ett digitalare Lappland). För turnén utbildade vi frivilliga digitala ambassadörer för att i workshoppar berätta om FPA:s e-tjänster. Tillsammans med seniororganisationerna deltar vi också i Senior Surf-evenemang, där vi presenterar FPA:s e-tjänst och Mina Kanta-sidorna.

Det här är sådan verksamhet som jag tycker vi ska vara med om att stöda och utveckla.

Om du är intresserad av FPA:s e-tjänster kan du logga in i tjänsten med dina bankkoder och titta dig omkring. Om du ännu inte har det europeiska sjukvårdskortet, kan du beställa ett sådant med ett fåtal klick; med kortet kan du anlita den offentliga sjukvården under resor i EU-länderna. Eller kolla Mina Kanta-sidorna och dina recept!

Den digitala tekniken hör också till seniorernas framtid.

Ämnesorde-tjänst