Elli Aaltonen 28.3.2017 2 min

Kelan pitää pystyä parempaan

Perustoimeentulotuen siirto kunnista Kelaan tämän vuoden alussa ei ole sujunut suunnitelmien mukaan. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, jota voi saada vasta muiden etuuksien jälkeen. Sitä hakevalla on tosi kyseessä.

Pyydän Kelan puolesta anteeksi kaikilta teiltä, jotka ette ole saaneet tukeanne ajoissa tai joiden asiointi ei muuten ole sujunut odotetusti. Tilanne on ollut asiakkaille kohtuuton. Kela korvaa tai hyvittää määräajan ylityksistä asiakkaille aiheutuneet kustannukset eduskunnan oikeusasiamiehen tekemän linjauksen mukaisesti. Tiedotamme toimintatavasta myöhemmin lisää.

Pyydän Kelan puolesta anteeksi kaikilta teiltä, jotka ette ole saaneet tukeanne ajoissa tai joiden asiointi ei muuten ole sujunut odotetusti.

Tapahtunutta ei voi muuttaa. Kela on aloittanut tapahtuneen analysoinnin, jota varten kuullaan asiakkaita, sidosryhmiä sekä Kelan työntekijöitä. Lisäksi ulkopuolinen asiantuntija arvioi tilanteen.

Jo ennen analyysin valmistumista voin sanoa, että muutosvaiheeseen olisi tarvittu enemmän työntekijöitä. Toimeentulotukiasiakkaan palvelemiseen tarvittava aika sekä henkilökohtaisen palvelun tarve oli etukäteen arvioitu alakanttiin. Toimeentulotuki on monisyinen etuus, jota on myönnetty ja maksettu yli 300 kunnassa eri tavoin. Yhdenmukaistaminen ei onnistu kerralla.

Ennakoimisen puute ei mielestäni ole kuitenkaan syy toimeentulotuen ongelmiin.

Ennakoimisen puute ei mielestäni ole kuitenkaan syy toimeentulotuen ongelmiin. Päätös perustoimeentulotuen siirtämisestä Kelaan tehtiin vuonna 2014. Tietojärjestelmää rakennettiin kaksi ja puoli vuotta. Yhteistyötä ja työnjakoa kuntien kanssa harjoiteltiin yli vuosi. Toimeenpanoa harjoiteltiin myös yhdessä asiakkaiden kanssa Vantaan kaupungin pilotissa. Asiakasraadit testasivat toimeentulotuen hakulomaketta ja Kela.fi-sivuja. Viime syksynä 750 työntekijän joukko koulutettiin toimeentulotukeen ja perehdytettiin Kelan järjestelmiin.

Tätä kirjoittaessani perustoimeentulotuen käsittelyajat eivät ole enää pidentyneet. Tilanne tulee normalisoitumaan huhtikuussa. Alkuvuoden aikana on palkattu 300 uutta työntekijää toimeentulotukeen. Myös kunnat ovat auttaneet yhteisten asiakkaiden asioiden ratkaisemisessa. Yhteistyö Kelan hallituksen ja valtuutettujen kanssa on ollut tiivistä.

Tilanne tulee normalisoitumaan huhtikuussa.

Kelalaiset ovat työskennelleet kuormittavassa tilanteessa joustavasti ja sitkeästi. Kelalaisten yhteistyöhengelle ja osaamiselle voi perustaa Kelan uudistamisen. Tällä uudistamisella palautamme asiakkaiden luottamuksen Kelaan.