Eija Haapala 24.2.2021 3 min

Olen terapeutilleni vaativa asiakas

Kun tarvitsen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapeutin palveluja, olen terapeutilleni todennäköisesti hankala asiakas.

Ensinnäkin haluan, että voin tutustua terapeuttiin hyvien nettisivujen kautta. Tahdon lukea muun muassa siitä, mistä terapeutin työkokemus koostuu ja miten hän on päivittänyt osaamistaan. Hänen tulee kertoa, mihin menetelmiin hän on kouluttautunut. Jos tarvitsen OMT-fysioterapiaa, terapeutilla tulee olla tähän koulutus. Jos taas tarvitsen yksilöpsykoterapiaa, tarvitsen terapeutin, jolla on yksilöpsykoterapeutin koulutus, en pari- tai perheterapeuttia. Haen myös nettisivuilta tietoa siitä, onko terapeutilla mahdollisuus palvella minua työpäiväni jälkeen ja milloin on ensimmäinen vapaa aika. Nettisivuilla kerrotaan myös toimitilojen esteettömyydestä ja sijainnista. Hyvät ja informatiiviset nettisivut palvelevat minua asiakkaana.

Terapeutin tulee haastaa minut pohtimaan minulle merkityksellisiä, saavutettavissa olevia, konkreettisia ja mitattavissa olevia tavoitteita.

Toimitiloihin astuessani katselen uteliaana ympärilleni. Tilojen siisteys ja asiallisuus kertoo asiakkaiden kunnioittamisesta. Terapiasuhteen alussa terapeutin tehtävä on terapiamuodosta huolimatta tehdä alkuhaastattelu ja terapian tarpeellinen alkututkimus.

Terapeuttini on kiinnostunut siitä, minkälaiseen ympäristöön minun on kuntouduttava ja kuka minua tukee kuntoutumisessani. Terapeutin tulee haastaa minut pohtimaan minulle merkityksellisiä, saavutettavissa olevia, konkreettisia ja mitattavissa olevia tavoitteita, jotka sitten yhdessä aikataulutamme. Hänen tulee pystyä esittelemään minulle erilaisia terapiamenetelmiä perusteluineen – miten mikäkin menetelmä tukee tavoitteisiin pääsyä. Yhdessä valitun menetelmän avulla lähdemme yhteistyössä toimimaan kohti tavoitteita ja sovimme myös väliarvioinnin kohdat.

Pidän itsestään selvänä, että terapeutilla on käytössään tietoturvallinen asiakasrekisteri.

Terapeutin tulee myös osata vastata kysymyksiini asiantuntijan rintaäänellä, mielellään tieteellisiin tutkimuksiin perustuen. Jos hän ei osaa vastata, hänen pitää olla valmis etsimään minulle tarpeellinen tieto tai ohjata minua oikeaan osoitteeseen tiedonhaun suhteen. Terapeuttini haastaa minut kokeilemaan uusia erilaisia harrastuksia, jotka olisivat arjessani jatkossa mahdollisia läheisteni kanssa.

Pidän itsestään selvänä, että terapeutilla on käytössään tietoturvallinen asiakasrekisteri, jonne hän dokumentoi tapaamisemme keskeiset asiat. Voimme siis palata edelliseen tapaamisen sisältöön, vaikka siitä olisikin jo pidempi aika. Terapeutti antaa myös minulle välitehtäviä, jotka hän dokumentoi asiakirjoihin. Hän myös tarkistaa, että olen tehtäväni tehnyt. Terapeutti ohjaa myös perhettäni aktiivisen kuntoutumiseni edistämiseen. Tarvittaessa terapeutti on myös yhteydessä minulle tarpeellisiin asiantuntijatahoihin.

Terapian päättyessä arvioimme, miten tavoitteet ovat saavutettu ja miten parempi toimintakykyni näkyy arjessani.

Terapian päättyessä yhdessä terapeutin kanssa arvioimme, miten tavoitteet ovat saavutettu ja miten parempi toimintakykyni näkyy arjessani. Saan myös ohjeet, kuinka toimin jatkossa kuntoutumiseni edistämiseksi läheisteni tuella. Hoitava taho saa napakan terapiapalautteen kuntoutumiseni edistymisestä.

Terapiani on siis toteutunut hyvän kuntoutuskäytännön mukaisesti. Hyvä kello kauas kuuluu, kun tyytyväisenä asiakas jatkaa omaa kuntoutumisen polkuaan.