Anniina Lapinkaski 24.4.2018 5 min

Våga jobba

Aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa började tillämpas i början av det här året. Den första granskningsperioden på 65 dagar är nu slut för många arbetssökande och de har i början av april fått ett nytt beslut om sina arbetslöshetsförmåner. I beslutet står det om aktiviteten under de 65 dagarna var tillräcklig eller om förmånsbeloppet har minskats med 4,65 procent för följande betalningsperiod på 65 dagar.

Många drar sig för att ta emot korta ströjobb, eftersom de befarar att utbetalningen av förmånerna fördröjs.

Ett sätt att uppfylla kravet på aktivitet är att du under 65 dagar jobbar 18 timmar och får lön enligt kollektivavtalet, eller minst 6,91 euro i timmen. Många drar sig för att ta emot korta ströjobb, eftersom de befarar att utbetalningen av förmånerna fördröjs i flera veckor eller månader på grund av jobbet. Du behöver ändå inte vara rädd för att ta emot korta jobb, eftersom det är lätt att själv påverka hur smidigt utbetalningen av arbetslöshetsförmånerna löper.

Vi kan som exempel ta Kalle. Han blir erbjuden ett vikariat på 3 timmar. Arbetsgivaren lovar att han får 11 euro i timmen för jobbet. Kalle funderar på om det lönar sig att ta emot ett så kort uppdrag. Ja, visst lönar det sig! Nästa gång Kalle fyller i sin anmälan om arbetslöshetstid för en period om 4 veckor, anger han att han har jobbat 3 timmar. På grund av lönen kan arbetslöshetsförmånen jämkas. Under den 4 veckor långa perioden för vilken stödet betalas ut är det så kallade skyddade beloppet 279 euro. Varje intjänad euro som överskrider det skyddade beloppet minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent. Eftersom Kalles lön inte överskrider det skyddade beloppet behöver hans arbetslöshetsförmån inte jämkas. Han måste ändå anmäla att han har jobbat, annars kan FPA inte uppdatera uppgifterna om Kalles aktivitet.

Du behöver ändå inte vara rädd för att ta emot korta jobb, eftersom det är lätt att själv påverka hur smidigt utbetalningen av arbetslöshetsförmånerna löper.

Om Kalle har ingått ett skriftligt arbetsavtal är det bra om han skickar det som bilaga till anmälan om arbetslöshetstid. I ett arbetsavtal har man vanligen kommit överens om hur länge jobbet varar och hur stor lön man får. Den som handlägger arbetslöshetsförmånerna kan redan utifrån arbetsavtalet se att lönen för arbetet på 3 timmar inte överskrider det skyddade beloppet på 279 euro. Det betyder att arbetslöshetsförmånen kan betalas ut och aktivitetstimmarna registreras. Om Kalle har hunnit få en lönespecifikation, kan han skicka också den som bilaga till sin anmälan om arbetslöshetstid. Om han får lönespecifikationen först många veckor senare är det ingen idé att vänta på den. I så fall kan han i fältet för tilläggsuppgifter skriva att lönen inte på långt när riskerar att överskrida 279 euro. På det här sättet kan pengarna betalas ut snabbare och man behöver inte vänta på lönespecifikationen.

Ett annat exempel är Tina som blir erbjuden ett jobb som varar i en vecka. Hon kommer överens med sin arbetsgivare om en lön på 700 euro. Det betyder att arbetslöshetsförmånen jämkas under utbetalningstiden som omfattar fyra veckor. Också Tina anger sina arbetsdagar och arbetstimmar i anmälan om arbetslöshetstid. Arbetsavtalet är muntligt. Därför meddelar hon FPA att hon inte kan lämna in något avtal, och lönespecifikationen har arbetsgivaren lovat ge först i slutet av följande månad.

I undantagsfall är det möjligt att få förskottsbetalning om det dröjer länge innan man får lönespecifikationen.

Inte heller Tina behöver vänta på sin arbetslöshetsförmån tills hon får lönespecifikationen, utan hon kan begära förskottsbetalning. Det här är möjligt i undantagsfall när det dröjer länge innan man får lönespecifikationen. Tina anger i sin anmälan om arbetslöshetstid att lönen är 700 euro och begär samtidigt att arbetslöshetsförmånen ska betalas i förskott, eftersom lönespecifikationen dröjer. Från lönen på 700 euro avdras det skyddade beloppet på 279 euro och det resterande beloppet, 421 euro, beaktas vid jämkningen av arbetslöshetsförmånen. När Tina har fått lönespecifikationen lämnar hon in den till FPA, som därefter meddelar ett slutligt beslut om arbetslöshetsförmånen för perioden i fråga. På det här sättet behöver inte heller Tina vänta på sina pengar i veckotal.

Men hur gick det vid uppföljningen av aktiviteten? Kravet på arbete i 18 timmar uppfylldes inte för Kalles del under hans korta vikariat, utan 15 arbetstimmar fattas fortfarande. Han fick ändå in en fot på arbetsplatsen och arbetsgivaren frågade faktiskt om han vill komma på jobb igen redan nästa månad, så då kan han räkna med ytterligare arbetstimmar. För Tinas del uppfylldes kravet på aktivitet genom en veckas jobb, eftersom hon samlade på sig sammanlagt 25 arbetstimmar.