Anniina Lapinkaski 27.11.2018 4 min

Täytä lomake huolellisesti

Asiakkailta tulee melko usein Kelaan palautetta siitä, että lomakkeiden täyttäminen on hankalaa, koska on vaikeaa ymmärtää mitä niissä sanotaan. Olen aina suositellut lukemaan lomakkeen rauhallisesti kohta kohdalta. Olen myös kehottanut miettimään, mitä kohdassa kysytään ja vastaamaan niin, miten asia on. Oletko ollut työssä? Tähän on kaksi vaihtoehtoa: olen ollut työssä tai en ole ollut työssä. Niistä valitaan se, kumpi pitää paikkaansa. Jos olet tehnyt töitä, et voi ilmoittaa olleesi työtön.

Jos olet tehnyt töitä, et voi ilmoittaa olleesi työtön.

Työttömyysturvan aktiivimallin myötä työttömyysajan ilmoituksen huolellinen täyttäminen on entistäkin tärkeämpää. Työttömyysajan ilmoitus on päiväkohtainen raportti siitä, mitä asiakas on minäkin päivänä tehnyt. Työttömyysetuus maksetaan sen perusteella. Ilmoitusta täyttäessä kannattaa olla tarkkana ja ennen lähettämistä vielä tarkistaa, että tulihan jokaisen päivän kohdalle varmasti ilmoitettua se, mitä milloinkin on tehnyt. Se on todella tärkeää, koska muuten maksut eivät välttämättä mene oikein. Lisäksi asian käsittely voi viivästyä, kun joudumme pyytämään lisäselvityksiä.

”Miksi peruspäivärahaani alennettiin, vaikka olen ollut työhönvalmennuksessa monta viikkoa? Viiden päivän minimivaatimus on kyllä täyttynyt!” Kaikkiin työllistämistä edistäviin palveluihin osallistumisesta täytyy muistaa ilmoittaa työttömyysajan ilmoituksessa. Jos jokaisen päivän kohdalle merkitsee olleensa työtön, Kela ei voi tietää asiakkaan olleen jossain aktiivisuutta kerryttävässä palvelussa. Kun palveluun osallistumisesta ilmoittaa ensimmäisen kerran, kannattaa vielä mainita lomakkeen lisätiedoissa mikä palvelu on kyseessä ja mahdollisesti myös liittää mukaan osallistumistodistus. Näin Kela saa aktiivisuustiedot kirjattua heti ajan tasalle, eikä työttömyysturva alene aiheettomasti.

Työttömyysajan ilmoitus täytetään aina takautuen. Ennustajan taitoja ei tarvita.

Työskentelystä täytyy aina ilmoittaa, vaikka palkkatulo olisi niin pientä, ettei se vaikuttaisi työttömyysturvan määrään. Jonkin aikaa sitten sain käsiteltäväkseni valituksen, joka koski työmarkkinatuen alentamista aktiivimallin vuoksi. Asiakas oli ilmoittanut työskennelleensä 65 maksupäivän pituisella aktiivisuuden tarkastelujaksolla 7,5 tuntia. Aktiivimallin mukaan aktiivisuus on riittävää, jos töitä on kertynyt vähintään 18 tunnin verran. Asiakas kuitenkin oli sitä mieltä, että työtunteja oli kertynyt yhteensä 20, joten työmarkkinatukea ei tulisi leikata. Asiakas arveli, että Kela on jättänyt tahallaan osan työtunneista hyväksymättä.

Tarkistin moneen kertaan kaikki tarkastelujaksoa koskevat työttömyysajan ilmoitukset, mutta niistä löytyi aina vaan yhteensä 7,5 tuntia työskentelyä. Muina päivinä asiakas oli ollut työtön. Sitten selvisi, ettei hän ollutkaan ilmoittanut kaikkia työtuntejaan, eikä myöskään niistä saamiaan palkkoja. Asiakas perusteli menettelyään sillä, että työtä on epäsäännöllisesti eikä työpäiviä voi ennustaa etukäteen, joten niitä on mahdotonta ilmoittaa Kelaan. Tämä on juuri se syy, minkä takia työttömyysajan ilmoitus täytetään aina takautuen eli sitten kun on jo tiedossa minä päivinä töitä on ollut. Ennustajan taitoja ei tarvita.

Kelassa ei ole käytössä kristallipalloa, vaikka joskus sille kyllä olisi tarvetta.

Vuonna 2019 tilanne on jo toinen, sillä Kela saa palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Jos asiakas ilmoittaa olleensa joka päivä työtön, mutta tulorekisteristä löytyy samalle ajalle palkkatietoja, alamme selvittää, onko asiakas unohtanut ilmoittaa työpäivänsä vai mistä on kyse. Harva työnantaja maksaa palkkaa, jos työntekijä on kotona työttömänä. Yleensä selviää, että työpäivät ovat jääneet ilmoittamatta syystä tai toisesta.

Myöskään Kelassa ei ole käytössä kristallipalloa, vaikka joskus sille kyllä olisi tarvetta. On tärkeää, että asiakas muistaa itse ilmoittaa olosuhteissaan tapahtuneista muutoksista. Kela ei välttämättä saa tietoa muutoksesta mistään tai tiedot tulevat pitkällä viiveellä, joten etuutta voidaan ehtiä maksaa liikaa. Tavallisin esimerkki lienee kokoaikatyön aloittaminen, josta ilmoittaminen aina toisinaan unohtuu. Tieto saattaa tulla tupsahtaa vaikkapa yleisen asumistuen vuositarkistuksen yhteydessä, vaikka työttömyysturvan osalta Kelassa on ollut koko ajan se tieto, että asiakas on edelleen työtön.

Lomakkeiden täyttämiseen voi pyytää apua, ja melkein kaikki lomakkeet voi täyttää tarvittaessa myös suullisesti. Jos oikeaa vaihtoehtoa ei tunnu löytyvän, on hakemuksissa aina lisätietokohta, johon tilannetta voi avata tarkemmin.