Anniina Lapinkaski 19.4.2018 4 min

Rohkeasti töihin

Vuoden alussa voimaan astuneen työttömyysturvan aktiivimallin ensimmäinen 65 päivän pituinen tarkastelujakso on monien työnhakijoiden kohdalla nyt päättynyt, ja he ovat saaneet huhtikuun alkupuolella uuden päätöksen työttömyysturvastaan. Päätöksessä kerrotaan, oliko aktiivisuus 65 päivän aikana riittävää vai onko työttömyysturvan määrää jouduttu leikkaamaan 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän pituiseksi ajaksi.

Moni arastelee pienten työkeikkojen vastaanottamista, koska pelkää niiden aiheuttavan etuuksien maksamiseen viiveitä.

Yksi keino täyttää aktiivisuusedellytys on työskennellä 65 päivän aikana 18 tuntia työssä, josta maksetaan palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti tai vähintään 6,91 euroa tunnilta. Moni arastelee pienten työkeikkojen vastaanottamista, koska pelkää niiden aiheuttavan etuuksien maksamiseen viikkojen tai jopa kuukausien viiveitä. Lyhyenkään työn vastaanottamista ei kannata pelätä, sillä työttömyysturvan maksujen sujuvuuteen voi helposti vaikuttaa itse.

Otetaanpa esimerkiksi Kalle, jolle tarjotaan kolmen tunnin sijaisuutta. Työnantaja lupaa Kallelle palkkaa 11 euroa tunnilta. Kalle miettii, kannattaako noin lyhyttä työtä ottaa vastaan. Kyllä kannattaa! Kun Kalle seuraavan kerran täyttää työttömyysajan ilmoitustaan 4 viikon jaksolle, hän ilmoittaa olleensa kyseisenä päivänä työssä 3 tuntia. Palkka ja työttömyysturva sovitellaan yhteen. Työttömyysturvan 4 viikon maksujaksolla niin sanotun suojaosan määrä on 279 euroa. Jokainen suojaosan päälle tienattu euro vähentää työttömyysturvaa 50 sentillä. Kallen palkka ei ylitä suojaosaa, joten sovittelua ei hänen kohdallaan tehdä. Työstä täytyy silti ilmoittaa, koska muuten Kela ei saa kirjattua Kallen aktiivisuustietoja ajan tasalle.

Lyhyenkään työn vastaanottamista ei kannata pelätä, sillä työttömyysturvan maksujen sujuvuuteen voi helposti vaikuttaa itse.

Jos Kalle on tehnyt työstään kirjallisen työsopimuksen, hänen kannattaa toimittaa se Kelaan työttömyysajan ilmoituksen liitteeksi. Työsopimuksessa on yleensä sovittuna se, kuinka pitkään työ kestää ja millaista palkkaa siitä maksetaan. Jo pelkän työsopimuksen perusteellakin työttömyysturvan käsittelijä voi päätellä, että kolmen tunnin työstä maksettu palkka ei ylitä 279 euron suojaosaa, joten työttömyysturva voidaan maksaa ja aktiivisuustunnit kirjata ylös. Jos Kalle on jo saanut palkkalaskelman työstään, hän voi toimittaa myös sen työttömyysajan ilmoituksensa liitteeksi. Jos palkkalaskelma on saatavilla vasta joskus viikkojen päästä, ei sitä kannata jäädä odottamaan, vaan ilmoittaa työttömyysajan ilmoituksen lisätieto-kohdassa, että palkka ei ole lähelläkään 279 euroa. Näin rahat saadaan maksuun nopeammin, eikä palkkalaskelmaa tarvitse jäädä odottamaan.

Toisena esimerkkinä voisi olla Tiina, jolle töitä tarjotaan viikoksi. Palkan määräksi hän sopii työnantajan kanssa 700 euroa, joten palkka ja työttömyysturva sovitellaan yhteen neljän viikon maksujakson ajalle. Tiinakin ilmoittaa työpäivänsä ja -tuntinsa työttömyysajan ilmoituksessa. Työsopimus on suullinen, joten hän ilmoittaa Kelaan, ettei voi toimittaa sopimusta, ja palkkalaskelman työnantaja on luvannut vasta seuraavan kuun lopussa.

Ennakkomaksua voidaan käyttää poikkeustilanteissa, joissa palkkalaskelman saaminen viivästyy pitkään.

Tiinankaan ei tarvitse odotella työttömyysturvaansa palkkalaskelman saamiseen asti, vaan hän voi pyytää ennakkomaksua. Sitä voidaan käyttää poikkeustilanteissa, joissa palkkalaskelman saaminen viivästyy pitkään. Tiina ilmoittaa työttömyysajan ilmoituksensa lisätiedoissa palkan määräksi 700 euroa ja pyytää maksun ennakkona palkkalaskelman viipymisen vuoksi. 700 euron palkasta vähennetään 279 euron suojaosuus ja jäljelle jäävä 421 euroa sovitellaan yhteen työttömyysturvan kanssa. Tiina toimittaa palkkalaskelmansa Kelaan kunhan sen saa, minkä jälkeen Kela antaa työttömyysturvasta lopullisen päätöksen kyseiselle ajalle. Näin Tiinankaan ei tarvitse odottaa rahojaan viikkoja.

Mutta miten kävi aktiivisuuden seurannassa? 18 tunnin aktiivisuusedellytys ei täyttynyt Kallella yhden työkeikan aikana, vaan häneltä puuttuu vielä 15 tuntia työtä. Hän sai kuitenkin jalkansa oven väliin, ja työnantaja kysyi häntä töihin heti seuraavassa kuussa, joten aktiivisuustunteja kertyy sitten lisää. Tiinan aktiivisuusedellytys tuli täyteen yhden viikon työllä, sillä työtunteja kertyi yhteensä 25.