Anniina Lapinkaski 26.6.2018 3 min

Aktiivisuutta vai ei?

Vuoden alussa voimaan tulleen lainmuutoksen vuoksi työttömältä edellytetään aktiivisuutta. Työttömyysturvan maksaja eli Kela tai työttömyyskassa seuraa aktiivisuuden kertymistä 65 maksupäivän pituisissa jaksoissa. Kesä-heinäkuun vaihteessa päättyi toinen aktiivisuuden tarkastelujakso niillä asiakkailla, jotka ovat saaneet työttömyysturvaa yhtäjaksoisesti vuoden alusta alkaen. Osa asiakkaista sai tarkastelujakson jälkeen Kelasta kirjeen työttömyysetuuden alentamisesta, vaikka olisi tehnyt kaikkensa ollakseen aktiivinen.

Osa asiakkaista sai Kelasta kirjeen työttömyysetuuden alentamisesta, vaikka olisi tehnyt kaikkensa ollakseen aktiivinen.

Aktiivisuuden täyttymisen edellytykset on säädetty laissa, eikä harkinnanvaraa ole. Aktiivisuus on riittävää, jos asiakas työskentelee tarkastelujaksolla palkkatyössä 18 tuntia, ansaitsee yritystoiminnassa 241,04 euroa tai osallistuu 5 päivän ajan työllistämistä edistävään palveluun, TE-toimiston järjestämään työllistämisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan tai muuhun rekrytointia tukevaan palveluun. Aktiivisuutta kerryttävistä muista rekrytointia tukevista palveluista voi kysyä tarkemmin TE-toimistosta tai Kelasta. Yhden edellä mainituista ehdoista täytyy toteutua, eikä eri vaihtoehtoja voi yhdistellä. Kaikilla paikkakunnilla töitä, koulutuksia tai muita aktiivitoimenpiteitä ei ole tarjolla yhtä paljon kuin suuremmissa kaupungeissa, joissa niihin taas voi olla määrällisesti paljon enemmän hakijoita. Laki ei kuitenkaan ota huomioon alueellisia eroja, vaan ehdot ovat kaikille samat.

Monelle tulee yllätyksenä, että aktiivinen omatoiminen työnhaku ja työhaastatteluissa käyminen ei lain mukaan täytä aktiivimallin ehtoja. Myöskään aiempi aktiivisuus, esimerkiksi pitkä työhistoria ennen työttömäksi jäämistä ei auta. Aktiivisuuden täytyy kertyä tarkastelujaksolla, ei ennen sitä. Työn tekeminenkään ei aina kerrytä aktiivisuutta, koska työstä täytyy saada palkkaa työehtosopimuksen mukaan tai vähintään 6,91 e/tunti. Esimerkiksi mainostenjakotöissä laskennallinen tuntipalkka voi jäädä tätä pienemmäksi jolloin aktiivisuutta ei kerry.

Monelle tulee yllätyksenä, että aktiivinen omatoiminen työnhaku ja työhaastatteluissa käyminen ei täytä aktiivimallin ehtoja.

Aivan kaikkia työttömyysetuuden saajia aktiivimalli ei koske. Omais- tai perhehoitajan aktiivisuutta ei seurata, mutta omaishoitajan sijaisena toimivan aktiivisuuden seuranta riippuu kuitenkin siitä, perustuuko sijaisuus työ- vai toimeksiantosopimukseen. Aktiivisuutta ei myöskään seurata, jos asiakkaalle maksetaan etuutta vamman tai sairauden perusteella tai hänellä on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus. Jos esimerkiksi sairauspäiväraha tai työkyvyttömyyseläke on hylätty ja päätöstä koskeva valitus on vireillä, aktiivisuutta seurataan. Samoin siinä tapauksessa, jos sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaika ja henkilölle maksetaan työttömyysturvaa. Laissa ei ole huomioitu sitä, aktiivisuusehdon täyttyminen voi tässä tapauksessa olla erittäin hankalaa, koska henkilö on työkyvytön.

Kannattaa olla tarkkana työttömyysajan ilmoitusta täyttäessä.

Joissakin tapauksissa päätös alentaa työttömyysturvaa 4,65 prosentilla voi olla virheellinen. Asiakkaan pitää ilmoittaa aktiivisuudestaan työttömyysajan ilmoituksissa, jotka hän toimittaa Kelaan neljän viikon tai kuukauden välein. Ilmoituksiin täytyy muistaa merkitä kaikki aktiivisuutta kerryttävä toiminta. Jos asiakas on osallistunut vaikkapa työhönvalmennukseen, mutta ei merkitse sitä lomakkeeseen vaan ilmoittaa olleensa jokaisena päivänä työtön, Kela ei voi kirjata aktiivisuustietoja ajan tasalle.

Kannattaa siis olla tarkkana ilmoitusta täyttäessä ja liittää tarvittaessa osallistumistodistus mukaan. Näin Kela tietää mikä palvelu on kyseessä ja tarkistaa, kerryttääkö se aktiivisuutta. Aktiivisuustiedot kirjataan palvelun keston perusteella, joten on tärkeää tietää milloin palvelu alkaa ja päättyy. Myös lomakkeen lisätietokenttää kannattaa hyödyntää ja kirjata siihen mikä palvelu tai toimenpide on kyseessä.

PS. Vinkki! Omien aktiivisuustietojen kertymistä voi käydä katsomassa Kelan verkkopalvelussa.