Allmänt 1 min

Sköter du FPA-ärenden åt en anhörig? Kolla våra tips!

Om en anhörig blir sjuk, åldras eller får en funktionsnedsättning, kan hon eller han behöva hjälp med att sköta FPA-ärenden. Det är möjligt att sköta en annan persons FPA-ärenden, men fullmakt krävs.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 19.7.2019

5 tips om att sköta en annan persons ärenden

  1. Om fullmakten är skriftlig, kan den gälla alla FPA-ärenden eller bara ett visst ärende. Fullmakten ger inte rätt att ändra kundens bankkontouppgifter, för det behövs en separat fullmakt.
  2. Fullmakten kan vara fritt formulerad eller gjord med FPA:s blankett Fullmakt för skötsel av ärenden hos FPA.
  3. Kunden kan lämna in fullmakten via FPA:s e-tjänst. Fullmakten laddas upp som bilaga, och en tillräckligt skarp bild tagen med mobiltelefonen duger.
  4. Med fullmakt kan du ansöka om förmåner åt din anhöriga, men ansökan ska göras med pappersblanketter och skickas till FPA per post. Du kan inte ansöka om förmåner åt en annan person på webben och inte heller muntligt via telefonservicen.
  5. Fullmakten kan vara muntlig, men då gäller den bara en gång. Exempelvis om din anhöriga försöker sköta sitt ärende per telefon, och märker att hon eller han inte förstår eller kan, kan du undantagsvis sköta ärendet. FPA kontrollerar alltid identiteten både hos den som ger och den som får fullmakten.
Ämnesordfullmakt