Allmänt 2 min

Har du nyligen återvänt till Finland? Ta en snabbkoll på FPA:s förmåner

Om du flyttar till Finland stadigvarande kan du vanligen få förmåner från FPA genast efter att du flyttat. När du ansöker om förmåner från FPA bedömer vi först din rätt till social trygghet. Vi utreder också om du är sjukförsäkrad i Finland.

Lyssna på artikeln
Kuvituskuva. Perhe lentokentällä.

Kort om social trygghet för återflyttare

  1. Om du har haft rätt till FPA:s förmåner under din utlandsvistelse, meddela till FPA att du flyttat tillbaka. Efter det kan du ansöka om FPA:s förmåner via e-tjänsten.
  2. Om din rätt till FPA:s förmåner har avbrutits under din utlandsvistelse, kan du vanligen få förmåner genast efter att du flyttat tillbaka. Ansök om FPA:s förmåner via e-tjänsten. Fyll i och bifoga en anmälan om flytt till Finland. Om du behöver ett FPA-kort kollar vi upp rätten till kortet i samband med att du ansöker om förmåner, till exempel sjukvårds- eller läkemedelsersättningar. Kom också ihåg att göra flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om du flyttar till Finland för över ett år. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bestämmer om du kan registreras i befolkningsdatasystemet i Finland och om du kan få en hemkommun.
  3. Om du blir sjuk i Finland och du har en hemkommun här får du sjukvård i Finland hos den offentliga hälso- och sjukvården mot en klientavgift. Om du vistas här tillfälligt ska du påvisa din rätt till vård med ett intyg om rätt till vård för att du ska kunna få vård mot klientavgiften i Finland. Sådana intyg är till exempel det europeiska sjukvårdskortet och Intyget om rätt till vårdförmåner i Finland som FPA beviljar. Alla har rätt till brådskande sjukvård oberoende av nationalitet men det kan hända att man måste betala för vårdkostnaderna själv.
  4. Du får ersättning för receptmediciner, för privata hälsovårdstjänster eller för resor som beror på sjukdom om du är sjukförsäkrad i Finland eller om du har ett intyg om rätt till vård.

Uppdateras 18.5.2020.

Fråga FPA – experter svara på dina frågor

Senaste diskussioner

På väg till Finland │ Coming to Finland • Re: aloittaa osa-aikatyön Suomessa sen jälkeen, kun hän on aiemmin ollut vakuutettu Suomessa ja vakuutettuna
På väg till Finland │ Coming to Finland • aloittaa osa-aikatyön Suomessa sen jälkeen, kun hän on aiemmin ollut vakuutettu Suomessa ja vakuutettuna
På väg utomlands och bosättning utomlands │ Going abroad and residence abroad • Re: Utflyttad från F i 40 år
Fråga på FPA